c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_09_promocja.jpg

W piątek, 18.09.2020 r. o godz. 16.00 w Centrum Integracji Kulturowej „Orzeł” (ul. F. Chopina 17) rozpocznie się promocja publikacji „Powiat bolesławiecki w latach 1945-1950”, autorstwa dr. Adama Banieckiego, wydana przez Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Praca ta zdobyła pierwsze miejsce w XI edycji Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławiec na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec obronioną w latach akademickich 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce oraz poza jej granicami.

Książka stanowi publikowaną wersję rozprawy doktorskiej, przygotowanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Teresy Kulak i obronionej na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w 2018 r. Jest to pierwsze monograficzne i tak obszerne opracowanie, poświęcone dziejom Bolesławca i powiatu bolesławieckiego w pierwszych latach po II wojnie światowej. Autor, wieloletni kierownik najpierw lubańskiego, a obecnie bolesławieckiego oddziału Archiwum Państwowego we Wrocławiu, nie tylko przedstawił fakty i wydarzenia, jakie miały wówczas miejsce w naszej małej ojczyźnie, ale przede wszystkim opisał i poddał analizie różne aspekty życia politycznego, społecznego, gospodarczego w tym najbardziej gorącym powojennym okresie. Posumował i twórczo uzupełnił o nowe informacje oraz szerokie własne interpretacje takie procesy historyczne, jak: wysiedlenie Niemców i zasiedlenie ich domostw oraz ziemi przez Polaków przybywających z różnych rejonów Europy, organizację polskiej administracji i gospodarki, początki nowego, polskiego życia na Ziemi Bolesławieckiej, postępującą komunizację życia społecznego i gospodarczego. Wykorzystał w tym celu warsztat naukowy oraz rozległą znajomość lokalnych archiwaliów, co sprawia, że książka jest w wielu obszarach odkrywcza i nowatorska, a wiele treści zostało zweryfikowanych lub upublicznionych po raz pierwszy.

Ze względu na ograniczenie ilości miejsc, spowodowane epidemią wirusa COVID-19 organizator – Muzeum Ceramiki – zmuszony jest do ograniczenia ilości gości. Zainteresowanych prosimy o telefoniczną rezerwację miejsc pod nr tel. 75 644 2200.

c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_09_Adam_Baniecki,_Powiat_bolesławiecki_w_latach_1945-50.jpg