c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2016_04_tydzien_500_plus.jpg

W Bolesławcu w pierwszy tygodniu realizacji programu „Rodzina 500 plus" złożono wnioski o świadczenie wychowawcze na 1208 dzieci.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu wydał już 233 decyzje.

 

Błędnie wypełnione wnioski zdarzają się incydentalnie, głównie przesyłane drogą elektroniczną. Najczęściej popełniane błędy dotyczą braku nr PESEL wnioskodawców lub członków rodziny, stopnia pokrewieństwa członków rodziny, braku informacji dot. przebywania członków rodziny i wnioskodawców za granicą RP, braku numeru telefonu lub adresu e-mail.

Warto przypomnieć, że przyznawaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych mieszkańcom Bolesławca  od 01 kwietnia 2016 r. zajmuje się nowo utworzone Centrum Świadczeń Rodzinie w siedzibie Urzędu Miasta przy pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1 (parter biurowca).  
Prezydent Miasta Bolesławiec przypomina, że wnioski można pobrać i składać od poniedziałku do piątku.
Rodziny ubiegające się o świadczenie na pierwsze dziecko, tj. o dochodach netto nieprzekraczających 800 zł na osobę lub 1200 zł  (dzieci niepełnosprawne ) na osobę oraz na drugie i kolejne dziecko – bez względu na dochód składają wnioski w Centrum Świadczeń Rodzinie pl. Piłsudskiego 1 – biurowiec (parter) w godzinach od 8.00 do 19.00.
Rodziny ubiegające się o świadczenie tylko na drugie i kolejne dziecko (bez względu na dochód) mogą pobrać i składać wnioski:
w godzinach od 14.00 do 16.00
- Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1, ul. Jana Pawła II 50 D
- Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2, ul. Mikołaja Brody 17
- Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3, ul. Dolne Młyny 42 A
- Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4, ul. Sądowa 9
- Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5, ul. Zygmunta Augusta 16 B
- Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6, ul. Piotra i Pawła 2
- Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7, ul. Górne Młyny 5
w godzinach od 8.00 do 18.00
- Gimnazjum Samorządowe nr 2, ul. Bielska 5
- Miejski Zespół Szkół nr 1, ul. Dolne Młyny 60
- Miejski Zespół Szkół nr 2, ul. Jana Pawła II 38 C
- Miejski Zespół Szkół nr 3, Słowackiego 2
- Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Ceramiczna 5
- Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Mikołaja Brody 12
Wnioski można również pobrać i składać przez internet. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie od 1 kwietnia. Świadczenie będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przelewem na konto lub gotówka na poczcie.

Szczegóły na: www.mops.boleslawiec.pl