c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_09_nagroda_tarasiewicz_nagroda-140.jpg

18 września 2020 r. na Zamku Królewskim w Warszawie miała miejsce gala wręczenia Nagród im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. Konkurs ogłaszany jest i nadzorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

 

Nagroda ustanowiona w 1974 r. honoruje całokształt działalności w dziedzinie kultury ludowej i przyznawana jest jednokrotnie. W Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim wicepremier prof. Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorował Nagrodą im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” czternastu wybitnych przedstawicieli środowisk kultury tradycyjnej. Laureaci otrzymali Medale im. Oskara Kolberga według projektu Anny Jarnuszkiewicz oraz pamiątkowe dyplomy. 

W 45. edycji laureatką Nagrody  im. Oskara Kolberga została Zofia Tarasiewicz – śpiewaczka ludowa, popularyzatorka dziedzictwa górali czadeckich, obrzędowości, plastyki, tradycji kulinarnych. Artystka od czterdziestu lat związana jest z Bolesławcem. Jest córką polskich reemigrantów z Bukowiny (obecnie Bukowina dzieli się na część północną należącą do Ukrainy i południową należącą do Rumunii), którzy w 1946 r. osiedlili się w Zbylutowie koło Lwówka Śląskiego. W swoim repertuarze ma pieśni, których nauczyła się m.in. od dziadka - Michała Irskiego, pełniącego w 1918 roku funkcję osobistego ordynansa marszałka Józefa Piłsudskiego. – (..) Zofia Tarasiewicz pozostaje jedną z pierwszych śpiewaczek wywodzących się z górali czadeckich, które swoją indywidualnością i wysokim poziomem wokalnym zwróciły uwagę na bogate zasoby dawnego repertuaru pieśniowego przechowywane w pamięci tej grupy. W jej repertuarze znajdują się liczne pieśni rekruckie, sieroce, zalotne oraz ballady. Na uwagę zasługuje w nich oryginalny styl wykonawczy, który stanowi kontynuację oryginalnej tradycji wywiedzionej z czadeckiej ojcowizny, poprzez Bukowinę aż na Dolny Śląsk. Dokumentacja pieśni Zofii Tarasiewicz znajduje się w archiwach Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i Muzeum Karkonoskiego. Niektóre z jej pieśni opublikowane zostały w znanej serii fonograficznej Muzyka Źródeł (tom 26) II Programu Polskiego Radia. Śpiewaczka nie ustaje w poszukiwaniach innych pieśni, których dotąd nie śpiewała, pozostających nadal w pamięci rodzin polskich reemigrantów z Bukowiny – podsumowuje  Henryk Dumin z Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
Zofia Tarasiewicz otrzymała nagrodę w I kategorii - dla twórców z dziedziny plastyki i folkloru muzyczno-tanecznego. Przyznawanie Nagrody  im. Oskara Kolberga ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie osób, zespołów, instytucji kultury i organizacji pozarządowych za wybitne osiągnięcia  i dorobek artystyczny w dziedzinie kultury ludowej. Nagroda wskazuje i promuje najlepsze osiągnięcia we współczesnej twórczości ludowej, określa wzorce, przyczynia się do ugruntowania wysokiej pozycji sztuki ludowej w narodowej kulturze.

Patronem nagrody jest Oskar Kolberg - etnograf, folklorysta, kompozytor, twórca największego w XIX wieku zasobu źródeł etnograficznych do badania kultury ludowej obszaru dawnej Rzeczypospolitej, autor serii monografii „Lud i Obrazy etnograficzne”, które stworzyły podwaliny współczesnych nauk o kulturze (etnografii, etnologii, folklorystyki, etnomuzykologii) i do dziś są inspiracją twórczości naukowej artystycznej.

Realizatorem konkursu jest Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu i jego oddziałem – Muzeum im. O. Kolberga w Przysusze. Fundatorami nagród finansowych są Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego.