c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_09_banecki_119936264_3184961808296235_313026079281469908_o.jpg

 18 wrześnie 2020 roku w Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł” przy ul. Chopina 17 w Bolesławcu odbyło się spotkanie z dr. Adamem Banieckim, autorem publikacji „Powiat bolesławiecki w latach 1945-1950”, wydanej przez Muzeum Ceramiki.

Praca, której druk sfinansowany został z budżetu miasta, zajęła pierwsze miejsce w konkursie o nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławiec na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii bądź współczesności miasta Bolesławiec obronioną w roku akademickim 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 na polskiej uczelni państwowej lub niepaństwowej. Książka stanowi publikowaną wersję rozprawy doktorskiej przygotowanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Teresy Kulak i obronionej na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w 2018 r.

W spotkaniu z autorem wzięło udział kilkadziesiąt osób zainteresowanych historią najnowszą Bolesławca. Po powitaniu przybyłych przez dyrektor Muzeum Ceramiki Annę Bober-Tubaj głos zabrał Sekretarz Miasta Jerzy Zieliński, który krótko przybliżył ideę konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławiec na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii bądź współczesności miasta Bolesławiec i zreferował przebieg ostatniej jego edycji, w której zwyciężyła praca doktorska Adama Banieckiego. Następnie w imieniu Starosty Bolesławieckiego gratulacje autorowi złożyła Sekretarz Powiatu Bolesławieckiego Sylwia Chruszcz. Część główną spotkania – rozmowę z dr. Adamem Banieckim – poprowadził prof. dr hab. Grzegorz Strauchold (kierownik Zakładu Historii Najnowszej i Pracowni Atlasu Historycznego w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego). Autor opowiadał o okolicznościach wyboru tematu swojej pracy naukowej, o metodach prowadzenia badań, o trudnościach, niespodziankach i odkryciach, jakie przydarzyły mu się podczas wieloletnich kwerend archiwalnych i bibliotecznych. Przybliżając tematy kolejnych rozdziałów swojego opracowania, scharakteryzował poszczególne obszary bolesławieckiej rzeczywistości i przemiany w nich zachodzące podczas pierwszych powojennych lat oraz wnioski badawcze sformułowane na tej podstawie. W dwugodzinną dyskusję aktywnie włączali się uczestnicy spotkania, zadając liczne pytania oraz dzieląc się własnymi uwagami i spostrzeżeniami. Po zakończeniu rozmowy każdy miał możliwość złożenia gratulacji autorowi i otrzymania dedykacji lub autografu. Wśród zgromadzonych na sali obok mieszkańców miasta byli obecni również goście spoza Bolesławca, naukowcy i archiwiści: dr Dariusz Przybytek – kierownik Oddziału Zbiorów Kartograficznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Edyta Łaborewicz – kierownik Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Legnicy oraz Ivo Łaborewicz – kierownik Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze.

Książka dr. Adama Banieckiego to pierwsze monograficzne opracowanie poświęcone dziejom Bolesławca i powiatu bolesławieckiego w pierwszych latach po II wojnie światowej. Autor, wieloletni kierownik najpierw lubańskiego, a obecnie bolesławieckiego oddziału Archiwum Państwowego we Wrocławiu, nie tylko przedstawił fakty i wydarzenia, jakie miały wówczas miejsce w naszej małej ojczyźnie, ale przede wszystkim opisał i poddał analizie różne aspekty życia politycznego, społecznego, gospodarczego w tym najbardziej gorącym powojennym okresie. Podsumował i twórczo uzupełnił o nowe informacje oraz własne interpretacje takie procesy historyczne jak wysiedlenie Niemców i zasiedlenie ich domostw oraz ziemi przez Polaków przybywających z różnych rejonów Europy, organizacja polskiej administracji i gospodarki, początki nowego, polskiego życia na Ziemi Bolesławieckiej oraz postępująca komunizacja życia społecznego i gospodarczego. Wykorzystał w tym celu warsztat naukowy oraz rozległą znajomość lokalnych archiwaliów, co sprawia, że książka jest w wielu obszarach odkrywcza i nowatorska, a wiele treści zostało zweryfikowanych lub upublicznionych po raz pierwszy.

Książkę „Powiat bolesławiecki w latach 1945-1950” można nabyć w obu działach Muzeum Ceramiki (Dział Historii Miasta przy ul. Kutuzowa 14, Dział Ceramiki przy ul. Mickiewicza 13) oraz w Punkcie Informacji Turystycznej (Rynek 19/21). Cena promocyjna publikacji – 30 zł – obowiązuje do 04.10.2020 r., po tym terminie cena będzie wynosić 40 zł. (info MC)