c_200_140_16777215_0_0_images_ikony_UWAGA.jpg

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, podejmuję decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych.

 

Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r..

                                                                                                                     

                                                                                               /-/  Janusz Dygaszewicz

                                                                                  Z-ca Generalnego Komisarza Spisowego                                

                                                                                        Dyrektor Centralnego Biura Spisowego