c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_10_Filmy_na_receptę_kopia.jpg

Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki, rozpoczyna realizację filmowego projektu - Filmy na receptę czyli Chce się żyć! 

Partnerami są bolesławieckie instytucje i organizacje - : I i II Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu, Dzienny Dom Senior +, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu i Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół.

 

Film to najlepszy rodzaj terapii! Dzięki postaciom oglądanych filmów spoglądamy na siebie z dystansem, kibicujemy bohaterom, przejmujemy się ich losem i wzruszamy do łez.

My to wiemy i dlatego zapraszamy na cykl seansów pod wspólnym tytułem  Filmy na receptę czyli Chce się żyć!  Celem naszego projektu jest integracja i aktywizacja seniorów z osobami niepełnosprawnymi. Zachęcenie do aktywnego uczestniczenia w kulturze oraz umożliwienie spędzenia wolnego czasu w sposób miły i kreatywny, poprzez możliwość regularnych spotkań z wartościowym, repertuarem filmowym, polskim i europejskim. Nasz cykl rozpoczynamy w piątek, 2 października o godz. 10.30 seansem filmu Macieja Pieprzycy ' Chce się żyć'. To nagradzana w Montrealu i Gdyni, poruszająca opowieść o niepełnosprawnym chłopaku, który walczy z trudnościami w komunikacji i przeciwnościami losu. Jest to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, poruszająca, emanująca optymizmem i humorem, historia niepełnosprawnego Mateusza, który – mimo trudności w komunikacji ze światem zewnętrznym i licznych przeciwności losu – udowadnia, jak wiele może zdziałać

siła ludzkiego ducha.

Tworzona w Bolesławieckim Ośrodku Kultury – Międzynarodowym Centrum Ceramiki nowa oferta kulturalna pt.’ Film na receptę czyli 'Chce się żyć', polega na organizacji spotkań integrujących osoby niezaangażowane w życie kulturalne ze względu na wiek, stopień niepełnosprawności czy samotność z seniorami, którzy mają więcej czasu w godzinach przedpołudniowych i chętnie korzystają z różnych form aktywności. Spotkania będą miały charakter niekomercyjny i otwarty. Odbywać się będą raz w tygodniu w Centrum Integracji Kulturalnej 'Orzeł'. W ramach projektu zorganizujemy 10 spotkań. Każde poprzedzone będzie krótkim wprowadzeniem do tematyki filmu a po seansie (ale ze względu na trwająca pandemię, w poszczególnych grupach) omówione przez specjalistów, psychologów. W repertuarze znajdą się głównie polskie filmy doceniane i nagradzane na festiwalach, nie zabraknie filmów zaliczanych do klasyki kina. Jeden z pokazów połączymy z koncertem, prezentując kino nieme z 'muzyką na żywo'.

 

Filmy na receptę czyli Chce się żyć!  to projekt  Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki, dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, widownia sali nie może przekraczać 50%, a publiczność w czasie seansu ma obowiązek korzystania z maseczek. Przed wejściem do Sali kinowej każdy widz jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że według jego najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 i nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_10_7566099.3.jpg