c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_10_plakat-Turnov.jpg

Wystawa bolesławieckich zabytków ceramicznych ze zbiorów Muzeum Ceramiki została otwarta w Muzeum Českého ráje w Turnovie. Ekspozycja jest jednym ze wspólnych, polsko-czeskich działań w transgranicznym projekcie „Brama do świata zbiorów”.

 

Wystawa „Stwořeno s hlíny” („Z gliny stworzone”) prezentuje bogaty wybór naczyń użytkowych i dekoracyjnych, powstałych w Bolesławcu na przestrzeni wieków. Pokazano na niej zarówno najstarsze archeologiczne obiekty z XVI i XVII w., dzbany z XVIII i XIX w. zdobione nakładkami o różnych formach, jak i typowe naczynia użytkowe, pokryte szkliwem brązowym lub zdobione stempelkami. Ekspozycja prezentuje także wybór wyrobów ceramicznych powstałych w zakładach współpracujących z bolesławiecką Zawodową Szkołą Ceramiczną, zachwycających różnorodnością form, wyjątkowymi barwami szkliw i niespotykanymi dekoracjami. Dużą część wystawy stanowią przykłady ceramiki użytkowej wytwarzanej w bolesławieckich zakładach w okresie powojennym, włącznie ze wzorami znajdującymi się nadal w produkcji.

Wystawa jest jednym z elementów projektu „Brama do świata zbiorów”, realizowanego przez Muzeum Ceramiki w Bolesławcu i Muzeum Českého ráje v Turnově. Celem przedsięwzięcia jest wspólna promocja zbiorów muzealnych pogranicza polsko-czeskiego. Służyć temu ma, prócz organizacji wystaw, wydanie wielojęzycznych publikacji przybliżających zabytki kultury materialnej tego obszaru. Głównym narzędziem będzie jednak wirtualne muzeum – wielojęzyczny portal prezentujący wybrane, zdigitalizowane eksponaty. W tym celu oba muzea w ramach projektu stworzyły pracownie do digitalizacji swoich zbiorów. (info MC)