c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_10_vademecum.jpg

 

W drodze ogłoszonego w marcu 2020 r.  przez Fundację Orange wraz z partnerami: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytutem Spraw Publicznych Konkursu Placówka Doskonalenia Nauczycieli "Vademecum" została wyłoniona do realizacji wyjątkowego bezpłatnego projektu grantowego dla nauczycieli pn. „Cyfrowe VADEMECUM nauczyciela w opolskich i dolnośląskich szkołach” w ramach projektu „Lekcja:Enter”.

Projekt ten będzie realizowany na terenie województw: opolskiego i dolnośląskiego. Czas realizacji projektu od 1 września 2020 r. do 28 lutego 2022. 

Celem tego przedsięwzięcia jest rozwój kompetencji cyfrowych w polskich szkołach. W ramach tej inicjatywy zostanie przeszkolonych w całej Polsce ponad 75 tys. nauczycieli, którzy dowiedzą się, jak w większym stopniu wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne w codziennej pracy z uczniami. Projekt ten będzie miał na celu wsparcie nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych poprzez wyposażenie ich w narzędzia cyfrowe i aktywne metody nauczania.

Umożliwi on między innymi:
1.    bezpłatne szkolenia polecane przez MEN,
2.    wymierne korzyści m.in. w postaci tworzenia e-materiałów i prowadzenia lekcji online,
3.    poznanie omawianych zagadnień w praktyce,
4.    podniesienie kompetencji uczestników.

Strona bezpośrednio dedykowana projektowi to:

lekcjaenter.vademecum.nysa.pl

 Tam Dyrektor Szkoły zgłosi swoją Placówkę do projektu.

Dowiesz się także:

- Kto może wziąć udział w projekcie?

- Jaki jest cel projektu?
- Jak będzie wyglądać ścieżka edukacyjna nauczyciela
- Jakie nauczyciel osiągnie korzyści z udziału w projekcie

- Jak skontaktować się z nami w sprawach związanych z projektem