c_285_193_16777215_0_0_images_stories_info_2016_04_500a.jpg13 kwietnia 2016 r. w Bolesławcu zostały przelane pierwsze pieniądze w ramach  programu „Rodzina 500 plus".  Świadczenia wychowawcze w wysokości 500 zł przelane zostało rodzicom 393 dzieci. Dotychczas złożono wnioski o świadczenie wychowawcze na ponad 1500 dzieci.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu wydał 405 decyzji.

 

Przyznawaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych mieszkańcom Bolesławca  od 01 kwietnia 2016 r. zajmuje się nowo utworzone Centrum Świadczeń Rodzinie w siedzibie Urzędu Miasta przy pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1 (parter biurowca). Rodziny ubiegające się o świadczenie na pierwsze dziecko, tj. o dochodach netto nieprzekraczających 800 zł na osobę lub 1200 zł  (dzieci niepełnosprawne ) na osobę oraz na drugie i kolejne dziecko – bez względu na dochód składają wnioski w Centrum Świadczeń Rodzinie pl. Piłsudskiego 1 – biurowiec (parter) w dni robocze w godzinach od 8.00 do 19.00.

Rodziny ubiegające się o świadczenie tylko na drugie i kolejne dziecko (bez względu na dochód) mogą pobrać i składać wnioski:

w godzinach od 14.00 do 16.00

- Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1, ul. Jana Pawła II 50 D

- Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2, ul. Mikołaja Brody 17

- Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3, ul. Dolne Młyny 42 A

- Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4, ul. Sądowa 9

- Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5, ul. Zygmunta Augusta 16 B

- Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6, ul. Piotra i Pawła 2

- Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7, ul. Górne Młyny 5

w godzinach od 8.00 do 18.00

- Gimnazjum Samorządowe nr 2, ul. Bielska 5

- Miejski Zespół Szkół nr 1, ul. Dolne Młyny 60

- Miejski Zespół Szkół nr 2, ul. Jana Pawła II 38 C

- Miejski Zespół Szkół nr 3, Słowackiego 2

- Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Ceramiczna 5

- Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Mikołaja Brody 12

Wnioski można również pobrać i składać przez internet. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie od 1 kwietnia. Świadczenie będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przelewem na konto lub gotówka na poczcie. Szczegóły na: www.mops.boleslawiec.pl