c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_11_grypa.jpg

W tym roku w ramach programu polityki zdrowotnej realizowany jest „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Miejskiej Bolesławiec w wieku 65 lat i więcej”. Realizatora programu wybrano w drodze konkursu. Została nim przychodnia „Lekarz Domowy” Pieszko Spółka Jawna.

 

W ramach programu zaszczepiono w październiku br. 323 mieszkańców Bolesławca, w tym 178 kobiet i 145 mężczyzna. Szczepienia odbywają się na podstawie listy zgłoszeń. Lista obejmuje ponad 1000 osób, które zadeklarowały chęć zaszczepienia się przeciwko grypie.