c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_11_razem_19.jpg

„TO(działa)MY!”- taki był tytuł projektu edukacyjno-społecznego realizowanego przez organizację UNICEF i Fundację Santander Bank Polska. Szkoła Podstawowa nr 3 przyłączyła się do przeprowadzenia go pod hasłem „Razem znaczy Więcej”. Koordynatorem projektu był Adrian Banyś - opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz nauczyciel języka niemieckiego


i angielskiego. Jako opiekunki akcji wystąpiły także Agnieszka Markowicz - nauczycielka języka niemieckiego i angielskiego oraz Halina Rudzik - nauczycielka religii.

Założeniem projektu było zaktywizowanie dzieci i młodzieży do podjęcia społecznych wyzwań, aby pokazać jak wspaniałym doświadczeniem może być praca zespołowa oraz jakie pożyteczne efekty może przynieść.

W ramach poszczególnych działań zostało zorganizowanych wiele przedsięwzięć związanych z obszarami edukacji, kultury i rozrywki. Jednym z nich były coroczne obchody „Dnia Świętego Marcina, podczas których uczniowie poprzez wspólne działania oraz wzajemną współpracę uświadomili sobie, jak niezwykle istotne w tych czasach jest niesienie dobra innym ludziom.

„Dzień Świętego Marcina” (niem. „Martinstag”) jest z utęsknieniem oczekiwaną uroczystością w placówce, stanowi bowiem zapowiedź okresu świąt Bożego Narodzenia, wprowadza w nastrój tajemnicy i wiary w czynienie dobra. Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami - Adrianem Banysiem i Agnieszką Markowicz, przygotował na tę uroczystość specjalne spotkania z klasami I-III, w czasie których uczniowie zostali zaznajomieni z najważniejszymi wydarzeniami z życia Świętego zarówno w języku polskim, niemieckim, jak i angielskim. Podczas spotkania uczniowie mogli poznać prezentację multimedialną, a nawet bajkową wersję legendy o św. Marcinie. Pedagodzy przybliżyli też uczniom historię Świętego Marcina oraz tradycje związane z tym świętem. Dzieci wykonały plakat w języku niemieckim i angielskim. W ramach warsztatów rozwijających talenty uczniów nie zabrakło również oprawy muzycznej - dzieci zaprezentowały pieśni związane z projektem: „Święty uśmiechnięty”, „Błogosławieni miłosierni”, „Bądź pozdrowiony gościu nasz” oraz znane w niemieckich szkołach „Ich geh’ mit meiner Laterne” oraz „Laternenlicht”.

Kolejnym bardzo ważnym punktem realizacji projektu był udział uczniów w warsztatach plastycznych pt. „Śladami Św. Marcina”. Prace dzieci przedstawiały m.in. historię postaci św. Marcina, a także przepisy na rogaliki w języku niemieckim oraz angielskim. Z kolei dzieci z kl. I-III uczestniczyły w warsztatach rękodzieła pod opieką nauczycielki Olgi Bugaj. Zajęcia artystyczne miały na celu wykonanie latarenek, które dzieci w szkołach krajów niemieckojęzycznych niosą podczas pochodu z okazji „Dnia Świętego Marcina”. W czasie zajęć powstało wiele ciekawych prac, spośród których stworzono „Szkolną galerię (on-line) twórczości uczniów”. Można ją podziwiać na stronie internetowej szkoły oraz platformie „Google Classroom”.

Dzieci z kl. I-III w celu rozwijania umiejętności oraz przyswajania wiadomości językowych miały okazję skorzystać m.in. z tablicy multimedialnej, rozwiązując quizy i zagadki na platformie językowej „Learning Apps”. Natomiast uczniowie kl. IV-VIII wzięli udział w cyklicznych zajęciach on-line pt. „Zwyczaje i święta w krajach niemiecko-
oraz anglojęzycznych” i zdobywali wiedzę z zakresu realioznawstwa. Warsztaty prowadzone były za pośrednictwem platformy „Google Classroom” przez nauczycieli języków obcych - Agnieszkę Markowicz, Esterę Żak i Adriana Banysia.

Z kolei w ramach Dni Kultury Międzynarodowej zostały zorganizowane obchody z okazji „Europejskiego Dnia Języków Obcych”. Podczas zajęć pedagodzy uświadomili uczniom bogactwo i różnorodność językową Europy, zwrócili uwagę na wielojęzyczność oraz kulturę jej mieszkańców, a także rozwijali umiejętności językowe uczniów poprzez pracę z wirtualnym podręcznikiem, udział w grach i zabawach w ramach nauczanego języka obcego. Okres związany z realizacją wyznaczonych założeń projektu pozwolił uczniom doświadczyć wielu możliwości, jakie dają nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które nie tylko bawią, ale i ułatwiają uczenie się, nabywanie nowych umiejętności oraz komunikację.

Ważnym i istotnym punktem realizacji założeń projektu była coroczna zbiórka pieniędzy na misje dla głodujących dzieci z Afryki w ramach akcji „Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci”. Akcja miała na celu uwrażliwienie uczniów na potrzeby oraz problemy swoich rówieśników. W tym roku, zgodnie z legendą o Świętym Marcinie, który podzielił się swym płaszczem z żebrakiem, zebrane wśród pedagogów fundusze zostały przekazane przez nauczycielkę religii Halinę Rudzik na pomoc dla dzieci z Afryki.

Główne cele projektu to: kształtowanie postawy zaangażowania społecznego wśród dzieci
i młodzieży, budowanie świadomości młodych ludzi w obszarach związanych z edukacją, kulturą i rozrywką, przybliżenie społeczności uczniowskiej działalności związanej z niesieniem dobra innym ludziom poprzez propagowanie akcji „Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci”, a także zapoznanie uczniów z kulturą i tradycją krajów niemiecko- oraz anglojęzycznych.

Koordynator oraz opiekunowie projektu kierują szczególne podziękowania dla wszystkich uczniów oraz nauczycieli za zaangażowanie oraz pomoc w realizacji projektu.

Wspólne działania oraz współpraca zespołowa mają ogromne znaczenie dla kształtowania postawy zaangażowania społecznego. Pamiętajmy, że „Razem znaczy Więcej”. (info SP nr 3)