c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_11_muzeum-572.jpg

Gmina Miejska Bolesławiec otrzymała dofinansowanie projektu „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych”. Całkowita wartość projektu 19 994 046,98 zł, przyznana kwota dofinansowania  15 108 099,97 zł.

 

Projekt został złożony w ramach I naboru projektów do Działania 1 Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Programu Kultura finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Telemark Museum w Skien w Norwegii. Operatorem i partnerem projektu będzie Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Celem projektu przygotowanego w kooperacji Gminy Miejskiej Bolesławiec, Telemark Museum i Muzeum Ceramiki w Bolesławcu jest włączenie dwóch znanych ośrodków ceramicznych - polskiego Bolesławca i norweskiego Porsgrunn – do jednego z certyfikowanych Europejskich Szlaków Kulturowych - Europejskiego Szlaku Ceramiki. W ramach przedsięwzięcia przewidziano przeprowadzenie prac w celu nadania nowej funkcji kulturalnej nieużytkowanemu obiektowi zabytkowemu, jakim jest pałac Pücklera przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu. W konsekwencji wykorzystany zostanie potencjał obiektu, w którym swoją działalność prowadzić będzie Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Zabytek stanie się miejscem udostępniania oferty kulturalno-edukacyjnej, przestrzenią do rozwijania i budowania poczucia przynależności do lokalnej wspólnoty, podnoszenia świadomości na temat tradycji ceramicznych oraz promowania dziedzictwa kulturowego na arenie międzynarodowej. W zabytkowym pałacu Pücklera organizowane będą m.in. warsztaty, wystawy, lekcje muzealne, działania artystyczne, pokazy i prelekcje, zajęcia manualne dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie tworzenia i zdobienia ceramiki, warsztaty dla dzieci i młodzieży itp.

W dniu 6 listopada 2020 r.  zakończyła się procedura oceny i wyboru dot. dofinansowania wniosków złożonych w ramach I naboru projektów do Działania 1 Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Programu Kultura finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa. Łącznie złożono 224 wnioski. Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się aż 189 projektów, które zostały ocenione przez Komitet Ekspertów. Przygotowana przez ekspertów lista rankingowa, była w dniu 27 października 2020 r.​ przedmiotem dyskusji i rekomendacji Komitetu Selekcyjnego.​ Decyzją Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dofinansowanie otrzymało 20 projektów. Wśród nich pięć jest z Dolnego Śląska, w tym projekt „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych”.

c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_11_palac_loga.jpg