c_128_85_16777215_0_0_images_ikony_KOMISJE.jpgPosiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miasta Bolesławiec na dzień  20 kwietnia 2016 r. (środa) o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:


1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Program 500 zł na każde dziecko. Ocena przygotowania Gminy Miejskiej Bolesławiec do realizacji przedmiotowego zadania.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Bolesławiec.
4. Sprawy bieżące i organizacyjne.
5. Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń Komisji.

Bezpośrednio po zakończeniu posiedzenia Komisja ZRiSS odbędzie wizję lokalną zbiornika retencyjnego przed rozpoczęciem sezonu.


Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Bolesławiec na dzień  21 kwietnia 2016 r. (czwartek)  o godz. 11.00 w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:
3. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Bolesławiec.
3. Sprawy bieżące i organizacyjne.
4. Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń Komisji.

 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Rady Miasta Bolesławiec na dzień  21 kwietnia 2016 r. (czwartek)  o godz. 13.00 w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie list mieszkaniowych za I kwartał 2016 r.
3. Spotkanie z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miasta – postulaty i opinie.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Bolesławiec.
5. Sprawy bieżące i organizacyjne.
6. Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń Komisji.

 

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Bolesławiec na dzień  26 kwietnia 2016 r. (wtorek)  o godz. 13.00 w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:
2. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Małe i średnie przedsiębiorstwa. Spotkanie z przedsiębiorcami i BTG.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Bolesławiec.
4. Sprawy bieżące i organizacyjne.
5. Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń Komisji.


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec na dzień 28 kwietnia 2016 r. (czwartek)  o godz. 14.30 w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:
4. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Realizacja „ustawy śmieciowej” za rok 2015.
3. Analiza rozdysponowania środków wspomagających organizacje pozarządowe
z budżetu miasta.
4. Sprawy bieżące i organizacyjne.
5. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.