c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_11_parkingi_parkingi-334.jpg

Od 1 maja 2021 r. zacznie obowiązywać w Bolesławcu strefa płatnego parkowania.

Przesunięcie wprowadzenia strefy (pierwotna data dotyczyła stycznia 2021 r.) jest związane z niemożnością wyłonienia wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wprowadzenie stałej organizacji ruchu na potrzeby strefy płatnego parkowania w Bolesławcu. 25 listopada Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę dotyczącą zmiany terminu wejścia w życie określonych przepisów w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tych opłat.