c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_11_boleslawiec_2020-111.jpg

Rada Miasta Bolesławiec przyjęła „Roczny Program Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2021”.

 

„Roczny Program Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2021” stanowi podstawę współdziałania Gminy Miejskiej Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi, które realizują zadania pożytku publicznego dla mieszkańców Bolesławca. Na bazie tego aktu udzielane jest tym podmiotom finansowe i pozafinansowe wsparcie z budżetu miasta. Program uchwalany jest na każdy kolejny rok budżetowy, do dnia 30 listopada roku poprzedniego.