c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_09_wrzesien_2020-339.jpg

Podczas XXIV sesji radni przegłosowali uchwałę  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

W nowelizacji w stosunku do poprzedniego brzmienia uchwały dokonano jedynie zmian porządkowych polegających na usunięciu zapisów dotyczących gimnazjów.

Warto przypomnieć, że w budżecie miasta Bolesławca w bieżącym roku na dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne przeznaczono w sumie 12.025.000 zł.