c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_11_babijczuk-111.jpg

W uznaniu dla wybitnych, godnych najwyższego szacunku i wdzięczności zasług położonych dla mieszkańców miasta Bolesławiec i dla rozwoju miasta na polach działalności zawodowej,

społecznej i charytatywnej, umacniania społeczności miejskiej i wspierania humanitarnych inicjatyw społecznych Rada Miasta Bolesławiec nadała Janinie Urszuli Piestrak-Babijczuk tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bolesławiec. Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bolesławiec została podjęta 25 listopada 2020 r. Uroczyste wręczenie tytułu nastąpi w terminie późniejszym.