c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_11_rada-125.png

W porządku obrad XXIV sesji Rady Miasta Bolesławiec znalazła się uchwała w sprawie apelu do Prezydenta Miasta Bolesławiec dotyczącego zwolnienia z opłat za grób.

Apel Rady Miasta Bolesławiec jest wyrazem troski o fizyczne zachowanie miejsca grzebalnego pod grób i samego grobu, potrzebą upamiętnienia niezwykłej postaci, osoby pani Stefanii Tajcher, a tym samym zachowania w pamięci przyszłych pokoleń, przejawiającego się także wyrazem dbałości i troski o grób, miejsca jej doczesnego spoczynku.

Rada Miasta Bolesławiec popiera wszelkie inicjatywy, mające na celu godne upamiętnienie osób, które z zaangażowaniem, determinacją i oddaniem organizowały polską oświatę na terenie Bolesławca po 1945 r. Pamięć, która będzie wyrażała się w szczególności poprzez podjęcie konkretnych działań, mających na celu zwolnienie z opłat za miejsce grzebalne pod grób, jak i zachowanie oraz utrzymanie samego grobu. Rada Miasta Bolesławiec stoi na stanowisku, że taka szczególna pamięć należy się śp. Pani Stefanii Tajcher, której doczesne szczątki spoczywają w grobie na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Śluzowej w Bolesławcu, co tym samym przyczyni się do zachowania w pamięci przyszłych pokoleń. Mogiła tej wspaniałej patriotki nie może zostać zlikwidowana tylko z powodu braku w Bolesławcu rodziny Pani Stefanii Tajcher, a pamięć o niej musi pozostać wraz z jej grobem na zawsze. Rada Miasta Bolesławiec apeluje do Prezydenta Miasta Bolesławiec, także jako zwierzchnika służbowego Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu, o podjęcie odpowiedniej inicjatywy, której ostatecznym celem będzie zwolnienie z opłat za miejsce grzebalne pod grób, jak i zachowanie oraz utrzymanie samego grobu, w którym spoczywają doczesne szczątki śp. Pani Stefanii Tajcher.

Rada apeluje, aby zwolnienie z opłat nastąpiło od 10 czerwca 2006 r. W księgach grobu brak danych o dysponencie grobu. W Bolesławcu nie ma żadnej rodziny, która mogłaby sprawować opiekę nad grobem.