c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_11_417-64979.jpg

Jeżeli szukasz wyjątkowej profesji i stabilności zatrudnienia oraz chcesz dbać o bezpieczeństwo wewnętrzne naszego kraju – przyłącz się do nas i zostań policjantem. To zawód dla ludzi z pasją.

 

Rekrutacja do służby w Policji odbywa się w sposób ciągły – dokumenty można składać w dowolnym terminie.

Wszystkie potrzebne infomacje znajdziesz na stronie Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu.

Jeśli masz pytania to zadzwoń do Zespołu Kadr i Szkolenia 47 873 32 58.

Wszytskie testy w ramach rekrutacji do służby odbywają się w Komendzie Wojewówdzkiej Policji we Wrocławiu, osoby chętne mogą się przygotować do testu sprawności fizycznej pod okiem policyjnych instruktorów.

Jesteś idealnym kandydatem do służby w Policji, jeśli:

Posiadasz co najmniej średnie wykształcenie.
Posiadasz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jesteś się podporządkować.
Dajesz rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
Posiadasz uregulowany stosunek do służby wojskowej - w przypadku osób podlegających kwalifikacji wojskowej. Stosunek służbowy policjanta powstaje w drodze mianowania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do służby. Mianowanie może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej albo po przeniesieniu do rezerwy. Oznacza to, że osoba niezdolna do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju (kat. „D”), która jednocześnie jest żołnierzem rezerwy, spełnia te warunki. A zatem posiadanie kategorii zdrowia „D” nie dyskwalifikuje kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Policji.
Posiadasz polskie obywatelstwo. Posiadanie podwójnego obywatelstwa nie dyskwalifikuje kandydata podczas procesu rekrutacyjnego.
Posiadasz nieposzlakowaną opinię.
Nie byłeś skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
Korzystasz z pełni praw publicznych.
(info: KPP Bolesławiec)