c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_11_miasto-333.jpg

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Rady Miasta Bolesławiec na dzień 8 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 13.00  w Sali Rajców Ratusza.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie list mieszkaniowych za III kwartał 2020 r.
  3. Sprawy bieżące i organizacyjne.
  4. Zakończenie posiedzenia komisji.