c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_11_dworzec_wschodni-333.jpg

Przewodniczący Komisji postanowili zwołać  wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Bolesławiec na dzień 4 grudnia 2020 r. (piątek) o godz. 9.00 w zdalnym trybie obradowania.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przedstawienie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec.
  4. Przedstawienie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2021 r.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2021 r.
  6. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
  7. Zakończenie wspólnego posiedzenia komisji stałych.