c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_12_aktywni.png

Fundacja im. Stefana Batorego w konsorcjum z Fundacją StoczniaFundacją Akademia Organizacji Obywatelskich zapraszają do składania wniosków na projekty tematyczne w drugim konkursie dotacyjnym w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

 

O dotacje mogą się starać m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich. W konkursie wspierane będą działania w trzech obszarach:

  • angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne,
  • ochrona praw człowieka i równe traktowanie,
  • wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie.

Wnioski wstępne można składać do 11 stycznia.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem:

https://aktywniobywatele.org.pl/oglaszamy-ii-konkurs-na-projekty-tematyczne/