c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_12_przedszkola-6.JPG

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2 w Bolesławcu - ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną - zawiesza prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej od 01.12.2020 r. do 11.12.2020 r.


Czasowe zawieszenie zajęć w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 2 w Bolesławcu następuje na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu.