c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2016_04_profilaktyka_bc_2016.jpg

 

Głównymi działaniami zapobiegawczymi, które przeciwdziałają wystąpieniu choroby lub sprzyjają jej wczesnym wykryciu jest wykonywanie badań profilaktycznych. W Bolesławcu na programy polityki zdrowotnej zaplanowano w tegorocznym budżecie miasta  50.000 zł.

 

 

W 2016 r. program “Badania przesiewowe – profilaktyka schorzeń sutka u kobiet” ma dwóch realizatorów: Centrum Medyczne STOMADENT w Bolesławcu i Centrum Specjalistyczne BIOMED w Bolesławcu. W ramach programu wykonana jest  mammografia piersi z opisem oraz USG piersi z opisem. Profilaktyczne badania diagnostyczne skierowane są dla kobiet od 40 do 50 roku życia oraz kobiet powyżej 69 lat, zamieszka¬łych na terenie miasta Bolesławca. W 2015 roku z badań skorzystały 184 bolesławianki.  Programem nie są objęte osoby, które w 2015 roku skorzystały z finansowanych przez Gminę Miejską Bolesławiec badań diagnostycznych w zakresie profilaktyki schorzeń sutka u kobiet, z wyjątkiem przypadków, gdy powtórzenie badania wynika z zalecenia lekarskiego.
Badania wykonywane są na podstawie okazania dowodu tożsamości potwierdzającego wiek, płeć, numer PESEL, miejsce zamieszkania pacjentki oraz ewentualnego zalecenia lekarskiego.

Miejscem wykonywania badań jest Centrum Specjalistyczne BIOMED w Bolesławcu przy ul. Komuny Paryskiej 14. Termin wykonania poszczególnych badań pacjentki uzgadniają osobiście lub telefonicznie pod numerem tel. 501 084 798 lub 75 647 34 80 od poniedziałku do piątku w godz. 10. 00 – 17. 30
Kolejnym miejscem wykonywania badań jest Centrum Medyczne „STOMADENT” w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny 21. Termin wykonania poszczególnych badań pacjentki uzgadniają osobiście lub telefonicznie pod numerem tel. 75 734 68 68 od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 – 20.00.

„Badania przesiewowe –profilaktyka schorzeń sutka u kobiet” jest uzupełnieniem programu finansowanego przez Narodowy Funduszu Zdrowia dla kobiet od 50 do 69 roku.

Program „Profilaktyka chorób wzroku u dzieci” skierowany jest do uczniów klas I szkół podstawowych. Realizatorem programu lek. med. okulista Elżbieta Ośko – Indywidualna Specjalistyczna Opieka Lekarska. W ramach programu wykonane jest badanie ostrości wzroku, badanie komputerowe wad wzroku, badanie dna oka oraz ukierunkowanie rodziców w zakresie dalszego postępowania z dzieckiem.

Badania wykonywane są na podstawie list sporządzonych i zatwierdzonych przez dyrektorów szkół oraz przyjętego harmonogramu. Miejscem wykonywania badań jest „Chumed” przy al. Tysiąclecia 10A w Bolesławcu i „OPTYK” przy ul. Rynek 13/14.

W 2015 roku do badań zgłosiło się 313 uczniów, tj.76,7% w stosunku do ogólnej liczby dzieci z klas I, których rodzice zadeklarowali wolę skorzystania z bezpłatnych badań. W 111 przypadkach, tj. 35,5% przebadanych dzieci, stwierdzono wady wzroku.

Program „Profilaktyka próchnicy u dzieci” skierowany do uczniów klas II szkół podstawowych. Realizatorem jest „Chodyra Clinic Dominik Chodyra” w Bolesławcu. W ramach programu wykonany jest przegląd stanu jamy ustnej – ocena stanu uzębienia ze szczególnym zwróceniem uwagi na obecność zmian próchniczych i wad zgryzu (sporządzenie diagramu zębowego) u dzieci z klas II uczęszczających do bolesławieckich publicznych szkół podstawowych. Rodzice zostają również ukierunkowani w zakresie dalszego postępowania z dzieckiem. Badania wykonywane są na podstawie list sporządzonych i zatwierdzonych przez dyrektorów szkół oraz przyjętego harmonogramu. Miejscem wykonywania badań jest „Chodyra Clinic” Klinika Implantologii i Ortodoncji przy ul. Garncarskiej 1/1A w Bolesławcu.

W 2015 roku na badania zgłosiło się 312 uczniów, tj.88,7% w stosunku do ogólnej liczby dzieci z klas II. W 21 przypadkach stwierdzono próchnicę zębów stałych, a w 56 przypadkach stwierdzono konieczność leczenia ortodontycznego.


Program „Badania przesiewowe wad postawy i kończyn dolnych u dzieci w wieku przedszkolnym” skierowany jest do dzieci w wieku 3 i 5 lat. Realizatorem jest Miejski Zakład Rehabilitacji Leczniczej Sp z o.o. w Bolesławcu. Program rozpocznie się od nowego roku szkolnego, czyli na przełomie października i listopada br. W 2016 roku przewiduje się przebadanie około 550 dzieci. W 2015 roku przebadano 524 dzieci, tj. 75 %. U 213 przebadanych dzieci, tj. 30,1% stwierdzono wady kończyn dolnych, a u 16 dzieci, tj. 2,3% stwierdzono wady postawy. W ramach programu przebadano dzieci przy użyciu specjalistycznych narzędzi pomiarowych. Każde przebadane dziecko otrzymało zaświadczenie z informacją o istniejących wadach kończyn dolnych i postawy. Opiekunowie grup, jak i rodzice na podstawie zawartych informacji w karcie zostali ukierunkowani w zakresie dalszego postępowania z przebadanym dzieckiem w razie występowania jakiejkolwiek wady.