c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_12_pano-222.jpg

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Bolesławiec na dzień 11 grudnia 2020 r. (piątek) o godz. 11.00 w zdalnym trybie obradowania.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Opinia o przedłożonym projekcie budżetu miasta na 2021 r.

3.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia komisji.