c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_12_POCIAG_DO_SEGREGACJI.jpg

Szanowni Mieszkańcy, z dniem 1 stycznia 2021 r. zmienia się wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosić będzie 26,00 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość w Bolesławcu.

Odpady w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą wyłącznie od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Stawka opłaty na tym poziomie, zapewni zbilansowanie się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Należy podkreślić, że samorząd nie może dopłacać do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z przepisami system musi się bilansować, tzn. koszty funkcjonowania systemu muszą być w całości pokrywane z opłat wnoszonych przez mieszkańców.

Obecnie do segregowania odpadów jesteśmy zobowiązani przepisami ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Mieszkańcy, którzy złożyli deklaracje o nieselektywnym zbieraniu odpadów komunalnych, zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji w terminie do 10 lutego 2021 r.

 

UWAGA!!! Z dotychczasowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
z dniem 1 stycznia 2021 r., zostaną wyłączone nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 

Informacje na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w naszym mieście uzyskacie Państwo na stronie www.boleslawiec.eu (w zakładce „Odpady komunalne”) oraz pod numerami telefonów:

- wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nieruchomości zamieszkałe, deklaracje - 75 645 64 64, 75 645 64 21;

 

- nieruchomości niezamieszkałe (wyłączenie z systemu), regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec – 75 644 09 23, 75 645 65 70.