c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2016_02_komisje_2_2016.JPG

 

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 20 kwietnia 2016 r. o godz.9.00 w Sali Rajców Ratusza Miejskiego – Rynek 41 II p. sala nr 201 odbędzie się XXI sesja Rady Miasta Bolesławiec zwołana na wniosek Prezydenta Miasta

 

Porządek obrad XXI sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XXI sesji.
3. Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miasta.
4.  Rozpatrzenie projektów uchwał:
4.1.    w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec,  
4.2.    w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Miejskiej Bolesławiec w Stowarzyszeniu Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
5.    Zamknięcie sesji.