c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2016_04_nagroda_spoldzielca_nagroda-132.jpg 

Po raz 13. spotkali się samorządowcy nominowani przez spółdzielców do zaszczytnego tytułu „Samorządowiec-Spółdzielca”, w konkursie ogłoszonym przez Krajową Radę Spółdzielczą. Konkurs „Samorządowiec-Spółdzielca” od 2004 roku wyróżnia przedstawicieli samorządów lokalnych oraz urzędów w całej Polsce za życzliwość i docenianie roli spółdzielczości w środowisku lokalnym.

 

 

W tym roku w gronie  laureatów znalazł prezydent Bolesławca Piotr Roman. Nominacja nastąpiła na wniosek Spółdzielczego Związku Rewizyjnego „CEPELIA” – związku, którego członkami są spółdzielnie rękodzieła ludowego i artystycznego oraz spółdzielnie artystów plastyków i architektów. 6 kwietnia w Sali Portretowej Galerii Porczyńskich w Warszawie odbyła się uroczystość uhonorowania 31. laureatów XIII edycji konkursu „Samorządowiec-Spółdzielca”. Podczas uroczystości przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego KRS dr Jerzy Jankowski podkreślił wspólne cele zarówno samorządu spółdzielczego, jak i terytorialnego, dążące do poprawy poziomu życia i pobudzania aktywności społecznej. Wieloletnia współpraca spółdzielców z samorządami dotyczy to nie tylko gospodarki, ale także różnorodnych sfer życia społecznego i kulturalnego w Polsce. Prezes Zarządu KRS Alfred Domagalski przypomniał działania Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego (inaczej Rolnicze Towarzystwo Wspólnego Ratowania się w Nieszczęściach), które powstało w 1816 roku. -Zyski z działalności gospodarczej Towarzystwo inwestowało w rozwój własnej gminy: wybudowało szkołę, szpital, fundowało stypendia dla ambitnej młodzieży -  podkreślił harmonijną aktywność samorządów  w działaniach Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego w 200. rocznicę jego założenia.
Podczas uroczystości, w gronie licznie przybyłych samorządowców oraz przedstawicieli ruchu spółdzielczego wszystkich branż, obecna była Helena Smoleńska, prezes  Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego „Ceramika Artystyczna” w Bolesławcu. Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego „Ceramika Artystyczna” rozpoczęła działalność w 1950 r. Jest zakładem w pełni nawiązującym do najlepszych tradycji ceramiki bolesławieckiej. Ceramika Artystyczna 90 proc. swoich wyrobów eksportuje do 25 krajów świata, a unikatowe wzornictwo jest nagradzane na targach w Paryżu, Berlinie, Amsterdamie, Kopenhadze, Frankfurcie nad Menem, Nowym Jorku i Tokio.
Uroczystość ogłoszenia wyników uświetnił występ zespołu instrumentów barokowych „Musica Dinamica”. Patronat nad tą inicjatywą objęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.