c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_12_pakiet_20201214_113030.jpg

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu bierze udział w programie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

W ramach programu OSE budynek szkoły przy ul. Mikołaja Brody 12 został bezpłatnie przyłączony do Internetu za pomocą światłowodu. Obecnie szkoła finalizuje przyłączenie światłowodem drugiego budynku szkoły przy ul. Bielskiej 5.

Ponadto szkoła otrzymała „Szkolny Pakiet Multimedialny OSE”, który składa się z 25 zestawów, których elementami są: tablet wraz z usługą mobilnego dostępu do Internetu, klawiatura bezprzewodowa z etui, rysik oraz logotyp w formie naklejki. Wartość dostarczonego Szkolnego Pakietu Multimedialnego OSE wynosi 24 261,75 zł.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna OSE, to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego (100Mb/s), bezpłatnego i bezpiecznego internetu. Program został stworzony przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. (info SP nr 4)