c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_12_stare_Przebudowa_domu_muzyka_miejskiego_na_siedzibę_Muzeum_Miejskiego_przy_obecnej_ul._A._Mickiewicza,_ok._1909_r.,_depozyt_Z._Mireckiego_w_zbiorach_Muzeum_Ceramiki.jpg

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu zaprasza wszystkich miłośników historii naszego miasta do obejrzenia nowej ekspozycji „Bolesławiec na przedwojennej fotografii”.

Wystawa będzie prezentowana od piątku 18 grudnia 2020 r. na stronie internetowej muzeum po linkiem: https://muzeum.boleslawiec.pl/wystawy/wystawa-wirtualna/

Prezentacja obejmuje zdjęcia przedwojennego Bolesławca zachowane w trzech kolekcjach: Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Haus Schlesien w Königswinter-Heisterbacherrott oraz Görlitzer Ratsarchiv/Stadtarchiv. Pierwsza z nich trafiła do zbiorów bolesławieckiego muzeum w 2001 r. jako depozyt Zdzisława Mireckiego, działacza Towarzystwa Miłośników Bolesławca i Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego. Druga to album zawierający zestaw fotografii budynków i miejsc użyteczności publicznej, podarowany burmistrzowi Bolesławca Henry’emu Richterowi, który pełnił swą funkcję w latach 1900-1920. W 1959 r. kolekcja trafiła do zbiorów stowarzyszenia Bundesheimatgruppe Bunzlau zu Siegburg. W 2019 r. stowarzyszenie przekazało album wraz ze wszystkimi swoimi eksponatami do Haus Schlesien w Königswinter-Heisterbacherrott, skąd został wypożyczony jako depozyt długoterminowy bolesławieckiemu muzeum. W Görlitzer Ratsarchiv/Stadtarchiv zachował się z kolei zbiór zdjęć pochodzących z atelier urodzonego w Bolesławcu fotografa Roberta Scholza (1843–1926). 

Fotografie, powstałe w 2. poł. XIX w. i 1. ćw. XX w., stanowią materiał ikonograficzny o niezwykłej wartości dla badaczy dziejów Bolesławca. Znajdziemy na nich bolesławieckie budynki użyteczności publicznej, świątynie, pomniki i detale architektoniczne. Wiele zdjęć dokumentuje przemiany urbanistyczne miasta w tym czasie, m.in. rozbiórkę Młyna Pieprzowego (1908), budowę krytej pływalni przy Łaźni Miejskiej (1914–1915) i budowę mostu betonowego na Bobrze (1919). Zobaczyć na nich można także obiekty już nieistniejące, np. rozebraną w 1867 r. Dolną Bramę czy zniszczony w 1945 r. Wielki Garniec mistrza Joppego. Unikatowy charakter mają także rzadkie zdjęcia lotnicze pokazujące układ urbanistyczny miasta sprzed 100 lat.

Wystawa została przygotowana i udostępniona w ramach projektu „Brama do świata zbiorów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014–2020. Celem projektu, realizowanego we współpracy z Muzeum Czeskiego Raju w Turnowie, jest promocja zbiorów muzeów pogranicza czesko-polskiego. (info MC)

logo_muzeum.jpg

Wystawa wirtualna przygotowana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001082 pn. „Brama do świata zbiorów” dofinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020