c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_12_Dolnoslaski_Klucz_Sukcesu_16.12__25_.jpg

Jest nam niezwykle miło poinformować, że Muzeum Ceramiki w Bolesławcu znalazło się w gronie laureatów XXIV edycji Dolnośląskiego Klucza Sukcesu - nagrody przyznawanej corocznie przez Stowarzyszenie na rzecz Promocji Dolnego Śląska od 1997 r.

 

Kapituła nagrody w składzie:

 • przewodniczący dr Bogdan Cybulski
 • wiceprzewodnicząca dr Ewa Mańkowska - b. wicemarszałek województwa dolnośląskiego, członek Stowarzyszenia na rzecz Promocji Dolnego Śląska
 • Sławomir Najnigier - prezes Stowarzyszenia na rzecz Promocji Dolnego Śląska
 • dr hab. Jan Waszkiewicz - profesor Politechniki Wrocławskiej, b. marszałek województwa dolnośląskiego
 • Henryk Gołębiewski - b. marszałek województwa dolnośląskiego
 • Kazimierz Janik - samorządowiec, Euroregion Nysa
 • prof. dr hab. Leon Kieres - sędzia Trybunału Konstytucyjnego
 • Czesław Kręcichwost - samorządowiec, prezes Euroregionu Glacensis
 • Józef Król - członek Stowarzyszenia na rzecz Promocji Dolnego Śląska
 • Jerzy Łaskawiec - członek Stowarzyszenia na rzecz Promocji Dolnego Śląska
 • dr hab. Andrzej Łoś - b. marszałek województwa dolnośląskiego
 • Cezary Przybylski - marszałek województwa dolnośląskiego
 • Piotr Roman - prezydent miasta Bolesławiec
 • dr Stefan Sterc - prezes SJOS Spółka z o.o.
 • dr hab. inż. Herbert Wirth - b. prezes KGHM Polska Miedź SA
 • dr n. med. Paweł Wróblewski - b. marszałek województwa dolnośląskiego

doceniła Muzeum Ceramiki za realizację licznych przedsięwzięć badawczych, wystawienniczych, edukacyjnych, wydawniczych i promocyjnych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym mających na celu popularyzację dorobku kulturowego regionu, w tym wiedzy o ceramice bolesławieckiej, oraz stymulowanie turystyki kulturowej.

Dziękujemy wszystkim naszym Partnerom i Przyjaciołom za współpracę i wsparcie, bez których trudno o jakiekolwiek sukcesy.