c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_12_Rocznik_Bolesławiecki_2019.jpg

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu zaprasza do zapoznania się z prezentacją „Rocznika Bolesławieckiego 2019”, zawierającą krótki przegląd artykułów wraz z wykazem autorów.

 

„Rocznik Bolesławiecki 2019” liczy 208 stron i został podzielony na 8 bloków tematycznych. Zawiera 34 artykuły, w tym opracowania lokalnych zagadnień historycznych, relacje ze znaczących dla społeczności lokalnej wydarzeń, wspomnienia bolesławian, opisy twórczości i pasji mieszkańców miasta oraz recenzje i omówienia wydanych w ubiegłym roku publikacji. Ważną część periodyku stanowi również obszerna kronika lokalnych wydarzeń, które miały miejsce w ciągu roku.

W dziale Badania nad historią Bolesławca zamieszczono artykuł Jana Żuralskiego o 6. Drezdeńskim Pułku Czołgów w Bolesławcu (1948–1949). W Artykułach i materiałach o tematyce lokalnej znalazło się 10 artykułów autorstwa Jana Paździory, Lesława Kasprzyckiego, Danuty Maślickiej, Aliny i Dariusza Ratajów oraz Marii Czyżowicz, Romana Bodaka i Zdzisława Mireckiego, Barbary Smoleńskiej, Zygmunta Brusiły, Henryka Dumina, Ewy Ołenicz-Bernackiej i Eugenii Aliny Wolskiej. Interesującą część „Rocznika Bolesławieckiego 2019” stanowi dział Komunikaty obejmujący 6 tekstów autorstwa Beaty Domereckiej, Andrzeja Żurka, Zygmunta Brusiły (dwa artykuły), Kamilli Dudek oraz Zbigniewa Skopa. W dziale Wspomnienia bolesławian można z kolei przeczytać 7 artykułów napisanych przez: Ewę Ołenicz-Bernacką, Annę Stawiarską, Lesława Kasprzyckiego (dwa artykuły), Mariana Kosteckiego, Janinę Korol i Zuzannę Mróz. Pasje bolesławian opisali Bernard Lewandowski, Edmund Maliński, Szczepan Chmielowiec i Przemysław Kania. Dział In memoriam opracowali Edmund Maliński i Lesław Kasprzycki. Przedostatni dział stanowi kilkudziesięciostronicowa Kronika bolesławiecka przygotowana przez Edmunda Malińskiego i Magdalenę Zientarę, dokumentująca najważniejsze wydarzenia 2019 r., ilustrowana zdjęciami z jubileuszowego 25. Bolesławieckiego Święta Ceramiki. Na końcu czytelnicy znajdą recenzje i omówienia publikacji napisanych przez bolesławian lub wydanych przez tutejsze instytucje. Są to: Jubileusz Bolesławieckich Stowarzyszeń Kresowych 1989–2019. 30 lat Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bolesławcu oraz Związku Sybiraków Koło w Bolesławcu pod red. Barbary Smoleńskiej i Marii Niemczuk, Powiat bolesławiecki w latach 1945–1950 Adama Banieckiego, Osiedlenie się Polaków z Jugosławii na ziemiach powiatu bolesławieckiego w latach 1946–1947 Tadeusza Jurkowskiego, których zrecenzowania podjął się prof. zw. dr hab. Grzegorz Strauchold. Publikację zamyka wykaz członków redakcji i współpracowników, którzy byli zaangażowani w przygotowanie i publikację „Rocznika Bolesławieckiego 2019”.

Rocznik w wersji papierowej będzie można zakupić w promocyjnej cenie 30 zł przez pierwsze dwa tygodnie od wprowadzenia publikacji na rynek wydawniczy w Dziale Historii Miasta Muzeum Ceramiki przy ul. Kutuzowa 14. (info MC)