c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_12_smog_IGA_MULARCZYK_I_MIEJSCE.jpg

Straż Miejska w Bolesławcu z przyjemnością informuje, iż konkurs plastyczny pt.: „Ze smogiem wygramy, gdy o czyste powietrze sami zadbamy” został rozstrzygnięty.

 

Konkurs zorganizowany był  przez naszą jednostkę w ramach corocznego projektu „Bezpieczny Bolesławiec”, który objęty jest honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Bolesławiec. Przeznaczony był dla uczniów klas I-III szkół podstawowych i polegał na wykonaniu pracy plastycznej, która swoim przekazem miała zobrazować tematykę związaną z problematyką smogu, konsekwencji z nim związanych oraz wskazywać, że każdy z nas ma wpływ na stan powietrza, którym oddychamy. Nagrody dla laureatów zostały ufundowane przez Prezydenta  Miasta Bolesławiec.

Do konkursu zgłoszono około 200 prac, które oceniła komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli Straży Miejskiej w Bolesławcu oraz  instruktora zajęć teatralnych i artystycznych w CIK „Orzeł” (Pani Urszula Frąszczak – Matyjewicz). W wyniku oceny wyłoniono 12 zwycięskich prac po 3 w każdej z kategorii klas oraz 3 prace wyróżniono (osobno oceniono klasy I, II, III). Ponadto ze wszystkich zgłoszonych prac jury przyznało dodatkowe wyróżnienie 4 pracom.  Zwycięskie prace zostały umieszczone na kalendarzu na rok 2021 tak aby edukacja w tym zakresie trwała cały rok.

KLASYFIKACJA KLAS I

I miejsce – Natalia Talar

II miejsce – Mikołaj Walczewski

III miejsce – Hanna Mazur

Wyróżnienie – Karolina Lasa

KLASYFIKACJA KLAS II

I miejsce – Iga Mularczyk

II miejsce – Filip Orlak

III miejsce – Marcin Manczur

Wyróżnienie – Melaniia Zakalyk

KLASYFIKACJA KLAS III

I miejsce – Nadia Jakubowska

II miejsce – Natalia Rutyna

III miejsce – Elena Behringer

Wyróżnienie – Nikola Żylińska

 Dodatkowe wyróżnienia otrzymali:

Natalia Dymin

Julia Krupska

Adam Talar

Aurelia Służyńska

Dziękujemy serdecznie za liczny udział w naszym konkursie.