c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_12_IMG_6002.jpg

Ogłoszenie o konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego w 2021 roku w zakresie:

„Ekologia  i  ochrona  zwierząt  oraz ochrona  dziedzictwa  przyrodniczego  - poprawa bytowania wolno żyjących zwierząt  (w szczególności kotów) na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec”.

 

OGŁOSZENIE