c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_12_podgorna_przejscie_podgorna-604.jpg

Doświetlamy kolejne przejścia, aby piesi byli lepiej widoczni dla kierowców. To szczególnie ważne właśnie teraz, kiedy dni stają się coraz krótsze. W tym roku dodatkowe oświetlenie pojawiło się przy ulicy Podgórnej w Bolesławcu.

 

 

 

Inteligentne przejście dla pieszych działa w oparciu o czujniki ruchu wykrywające obecność pieszego w pobliżu przejścia. W takiej sytuacji w porze dziennej uruchamiana jest sygnalizacja optyczna ostrzegająca kierowców o obecności pieszego w rejonie przejścia i jednocześnie emitowany jest komunikat akustyczny ostrzegający pieszych o wejściu na jezdnię. Dodatkowo w porze nocnej uruchomione jest oświetlenie przejścia, dzięki czemu nawet w niesprzyjających warunkach atmosferycznych kierowcy są w stanie zauważyć pieszego znajdującego się w pobliżu przejścia, jak również już przechodzącego przez jezdnię.

Wykonawcą jest TAURON Nowe Technologie SA z siedzibą we Wrocławiu, spółka z Grupy TAURON, zajmująca się kompleksową realizacją i eksploatacją oświetlenia drogowego, jak również najnowszych rozwiązań dotyczących oświetlenia przejść dla pieszych oraz elektromobilności.

Miasto Bolesławiec ponosi ryczałtową opłatę miesięczną w wysokości 304 zł netto, waloryzowaną corocznie o wskaźnik inflacji, dzięki czemu budżet miasta nie jest obciążony jednorazowym wysokim kosztem realizacji inwestycji.

 

W przyszłym roku planujemy realizować kolejne zadania, zmierzające do poprawy bezpieczeństwa pieszych.