c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_12_kubika-112.jpg

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Bolesławiec na dzień 29 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 13.00 w zdalnym trybie obradowania.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przedstawienie pisma z 9 grudnia 2020 r. zatytułowanego jako „skarga”.
  3. Projekt opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dot. wniesionego pisma zatytułowanego jako „skarga”.
  4. Projekt uchwały w sprawie wezwania podmiotu wnoszącego pismo z 9 grudnia 2020 r. do Rady Miasta Bolesławiec do uzupełnienia jego braków.
  5. Sprawy bieżące i organizacyjne.
  6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.