c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_12_Biernat_biernat-111.jpg

Podczas XXV sesji Rady Miasta Bolesławiec ślubowanie radnego złożył Bogdan Biernat, który startował w wyborach samorządowych w 2018 roku z listy PiS.

Warto przypomnieć, że w przypadku stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego wybranego w okręgu wyborczym dla wyboru rady gminy w gminie liczącej powyżej 20 tys. mieszkańców komisarz wyborczy postanawia o wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".

Nowo zaprzysiężony radny zastąpił w radzie Szymona Pogodę, który objął mandat posła na Sejm IX kadencji (w miejsce Adama Lipińskiego, powołanego na członka zarządu i wiceprezesa NBP - w związku z tym wygasł jego mandat poselski). Poseł Szymon Pogoda zasiadł w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
Nowemu radnemu oraz posłowi życzymy sukcesów w sprawowaniu zaszczytnych i odpowiedzialnych funkcji.