c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_01_renata_szewczyk-222.jpgPrezydent Bolesławca Piotr Roman powoła z dniem 18 stycznia 2021 roku drugiego zastępcę. Funkcję II zastępcy prezydenta miasta pełnić będzie Renata Szewczyk.


Renata Szewczyk ma 49 lat. Od 24 lat związana jest zawodowo z Urzędem Miasta Bolesławiec. Pracowała w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym i Finansowo-Budżetowym, w którym była kierownikiem Referatu Podatków i Opłat. Od 2004 roku pełni samodzielne stanowisko audytora wewnętrznego, a od 2015 roku zajmuje się również ochroną danych osobowych.
Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku administracji. Ponadto w 2004 r. uzyskała w Ministerstwie Finansów uprawnienia audytora wewnętrznego. Brała udział przy wdrażaniu nowoczesnych systemów zarządzania w administracji publicznej, wprowadzaniu kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem oraz międzynarodowych standardów. Nie należy do żadnej partii politycznej.
Zakres spraw drugiego zastępcy zostanie podany w terminie późniejszym.