c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_01_cbf5d196-bb96-4a20-9b60-d31389534afe.JPG

Od stycznia 2021 r. Centrum Dozoru Straży Miejskiej w Bolesławcu prowadzi monitoring okolic szkół podstawowych i terenów przylegających do nich. Monitoring prowadzony jest za pomocą zainstalowanych kamer wizyjnych na budynkach szkół oraz rejestratora kanałowego i monitora – w Straży  Miejskiej Bolesławiec.

 

Straż Miejska obserwuje teren przy szkołach oraz teren  im przyległy. W razie zauważenia sytuacji nieprawidłowych – reaguje poprzez wysłanie patrolu Straży Miejskiej lub zgłoszenia  do Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu.

Instalacja kamer do monitoringu zewnętrznego została przeprowadzona na budynkach  wszystkich szkół podstawowych w Bolesławcu (SP nr 1 – 2 kamery, SP nr 2 – 2 kamery, SP nr 3 – 2 kamery, SP nr 4 – 2 kamery, SP nr 5 – 1 kamera).

Koszt zakupu kamer wraz z rejestratorem i instalacją wyniósł 61 869 zł. Środki pochodzą z budżetu miasta Bolesławca (przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii).

Celem instalacji monitoringu zewnętrznego jest w szczególności zwalczanie niedozwolonego handlu, a także posiadania środków psychoaktywnych, których używanie może prowadzić do narkomanii. Działania te zmierzają również do zapewnienia uczniom bezpiecznego otoczenia – w przypadku powrotu do nauki w  szkołach uczniów klas starszych. Warto przypomnieć, że zajęcia w szkołach dla klas I-III rozpoczynają się 18 stycznia.