c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_01_mops_tarcza_tarcza-215.jpg

W styczniu 2021 r.  rozpoczął działalność Miejski Ośrodek Poradnictwa dla Rodzin i Osób Dotkniętych Przemocą, Uzależnieniem i Kryzysem w Bolesławcu. Ośrodek  znajduje się przy Al. Wojska Polskiego 6/76.

 

Celem działalności Ośrodka jest zwiększenie indywidualnej dostępności, specjalistycznej pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie i  osób uwikłanych w przemoc z powodu alkoholu i innych uzależnień, w tym także dzieci i młodzieży oraz  sprawców przemocy.

Główne działania Ośrodka to:

-  udzielanie wsparcia rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami w tym uzależnieniem od alkoholu

-  prowadzenie indywidualnego  i grupowego wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych

-  konsultacje psychologiczne

-  krótkoterminowe spotkania dla rodzin dotkniętych przemocą z powodu uzależnienia

-  praca z dziećmi i młodzieżą

-  pomoc w postaci spotkań dla rodzin i par z problemem alkoholowym

-  praca prowadzona na ulicy z osobami bezdomnymi uzależnionymi od alkoholu i środków psychoaktywnych

Z usług Ośrodka korzystać mogą:

mieszkańcy miasta Bolesławca, osoby dorosłe i rodziny z problemem przemocy z powodu alkoholu i innych uzależnień - zgłaszające się bezpośrednio do Ośrodka lub kierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławcu oraz Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy.

Aktualnie ze względu na COVID – 19 zalecany jest wstępnie telefoniczny kontakt ze specjalistami zgodnie z załączonym harmonogramem dyżurów.

Szczegółowe informacje dot. działalności Ośrodka uzyskać można w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Bolesławcu ul. Cicha 7 od pon. do pt. w godz. 7.00 – 15.00  tel. 75 645 78 23

Działalność Miejskiego Ośrodka Poradnictwa dla Rodzin i Osób Dotkniętych Przemocą, Uzależnieniem i Kryzysem  finansowana jest ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławcu.

Dyżury specjalistów od stycznia 2021 r.

Poszczególne działania

Miesiąc

Dzień miesiąca

Dzień  tygodnia

Godzina

Uwagi

Forma Kontaktu

 

PSYCHOLOG

Szymon Trzebuniak

- pomoc psychologiczna dla osób uwikłanych                  w problem uzależnienia                           i przemocy

Styczeń

11,18,25

12,19,26

Poniedziałek

Wtorek

15.00-18.00

 

 

 

Nr telefonu

kontaktowego

 

506 019 848

Luty

1,8,15,22

2,9,16,23

Poniedziałek

Wtorek

15.00-18.00

Marzec

1,8,15,22, 29

2,9,16,23, 30

Poniedziałek

Wtorek

15.00-18.00

Kwiecień

12,19,26

6,13,20,27

Poniedziałek

Wtorek

15.00-18.00

Maj

10,17,24,31

4,11,18,25

Poniedziałek

Wtorek

15.00-18.00

Czerwiec

21,28

1,22,29

Poniedziałek

Wtorek

15.00-18.00

Lipiec

5,12,19,26

6,13,20,27

Poniedziałek

Wtorek

15.00-18.00

Sierpień

2,9,16,23, 30

3,10,17,24,

31

Poniedziałek

Wtorek

 

15.00-18.00

   Wrzesień

   6,13,20,27

7,14,21,28

 

Poniedziałek

Wtorek

 

15.00-18.00

Październik

4,11,18,25

5,12,19,26

 

Poniedziałek

Wtorek

 

15.00-18.00

Listopad

8,15,22,29

2,9,16,23, 30

Poniedziałek

Wtorek

 

15.00-18.00

Grudzień

6,13,20

7,14,21

Poniedziałek

Wtorek

15.00-18.00

                                                                                                                                                                                                           

           Dyżury specjalistów od stycznia  2021 r.

Poszczególne działania

Miesiąc

Dzień miesiąca

Dzień  tygodnia

Godzina

Uwagi

Forma Kontaktu

 

 

PSYCHOTERAPEUTA

Grażyna Kieras

- pomoc psychoterapeutyczna dot. nadużyć fizycznych, emocjonalnych                       i seksualnych

Styczeń

11,18,25

13,20,27

Poniedziałek

Środa

15.00-18.00

9.00-15.00

 

 

 

 

Nr telefonu kontaktowego

 

601 921 449

     Luty

     1,8,15

3,10,17

Poniedziałek

Środa

 

15.00-18.00

9.00-15.00

 

Marzec

1,8,15,22

3,10,17,24

Poniedziałek

     Środa

15.00-18.00

9.00-15.00

Kwiecień

   12,19,26

14,21,28

Poniedziałek

Środa

15.00-18.00

9.00-15.00

Maj

10,17,24,31

12,19,26

Poniedziałek

Środa

15.00-18.00

9.00-15.00

Czerwiec

7,14,21

2,9,16,23

Poniedziałek

Środa

15.00-18.00

9.00-15.00

Lipiec

5,12,19

7,14,21

Poniedziałek

Środa

15.00-18.00

9.00-15.00

 

Sierpień

  2,9,16,30

4,11,18

Poniedziałek

     Środa

 

15.00-18.00

09.00-15.00

 

Wrzesień

6,13,20

1,8,15,22

Poniedziałek

Środa

15.00-18.00

9.00-15.00

Październik

4,11,18,25

6,13,20,27

Poniedziałek

Środa

15.00-18.00

9.00-15.00

Listopad

8,15

3,10,17

Poniedziałek

Środa

15.00-18.00

9.00-15.00

Grudzień

     6,13

     8,15

Poniedziałek

Środa

15.00-18.00

9.00-15.00

                                                                                                                                                      

Dyżury specjalistów od stycznia 2021 r.

Poszczególne działania

Miesiąc

Dzień miesiąca

Dzień  tygodnia

Godzina

Uwagi

Forma kontaktu

 

SPECJALISTA

PSYCHOTERAPII

UZALEŻNIEŃ  –

Katarzyna Gałązka

 

-  diagnoza w kierunku uzależnienia

-  profilaktyczna działalność edukacyjna

- udzielanie wsparcia osobom współuzależnionym

- udzielanie wsparcia terapeutycznego osobom po zakończonym leczeniu terapeutycznym                  i ich rodzinom

Styczeń

5,19

13,20,27

 

Wtorek

          Środa

 

14.30 -16.30

08.00 -10.00

 

 

 

 

 

Nr telefonu

kontaktowego

 

571 306 394

Luty

2,16

3,10,17,24

Wtorek

Środa

14.30 -16.30

08.00 -10.00

Marzec

2,16,30

3,10,17,24,31

Wtorek

Środa

14.30 -16.30

08.00 -10.00

Kwiecień

6,20

7,14,21,28

Wtorek

Środa

14.30 -16.30

08.00 -10.00

Maj

4,18

5,12,19,26

Wtorek

Środa

14.30 -16.30

08.00 -10.00

Czerwiec

1,15,29

2,9,16,23,30

Wtorek

Środa

14.30 -16.30

08.00 -10.00

Lipiec

6,20

7,14,21,28

Wtorek

Środa

14.30 -16.30

08.00 -10.00

Sierpień

3,17,31

4,11,18,25

Wtorek

Środa

14.30 -16.30

08.00 -10.00

Wrzesień

7,21

1,8,15,22,29

Wtorek

Środa

14.30 -16.30

08.00 -10.00

Październik

5,19

6,13,20,27

Wtorek

Środa

14.30 -16.30

08.00 -10.00

Listopad

2,16,30

3,10,17,24

Wtorek

Środa

14.30 -16.30

08.00 -10.00

Grudzień

7,21

1,8,15,22,29

Wtorek

Środa

14.30 -16.30

08.00 -10.00

             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Dyżury specjalistów od stycznia 2021 r.

Poszczególne działania

Miesiąc

Dzień miesiąca

Dzień  tygodnia

Godzina

Uwagi

Forma Kontaktu

 

PSYCHOLOG

Gabriela Frącala

- pomoc psychologiczna dla rodzin ( rodziców                i dzieci ) w których występują trudności wychowawcze                   w związku                             z problemem uzależnień                            i przemocy

·          

·          

·          

·          

·          

Styczeń

11,18

7,14,21

Poniedziałek

Czwartek

12.00-16.00

 9.00-13.00

 

 

 

Nr telefonu

kontaktowego

604 759 982

Luty

1,8,15,22

4,11,18,25

Poniedziałek

Czwartek

12.00-16.00

 9.00-13.00

Marzec

1,8,15,22,29

4,11,18,25

Poniedziałek

Czwartek

12.00-16.00

 9.00-13.00

Kwiecień

12,19,26

1,8,15,22,29

Poniedziałek

Czwartek

12.00-16.00

 9.00-13.00

Maj

10,17,24,31

13,20,27

Poniedziałek

Czwartek

12.00-16.00

 9.00-13.00

Czerwiec

7,14,21,28

10,17,24

Poniedziałek

Czwartek

12.00-16.00

 9.00-13.00

Lipiec

5,12

1,8,15

Poniedziałek

Czwartek

12.00-16.00

 9.00-13.00

Sierpień

2,9,16,23,30

5,12,19,26

 

Poniedziałek

Czwartek

 

14.30-18.30

   Wrzesień

   6,13,20,27

2,9,16,23,30

 

Poniedziałek

Czwartek

 

14.30-18.30

Październik

4,11,18,25

7,14,21,28

 

Poniedziałek

Czwartek

 

14.30-18.30

Listopad

8,15,22,29

4,18,25

 

Poniedziałek

Czwartek

 

14.30-18.30

Grudzień

6,13,20,27

2,9,16,23,30

 

Poniedziałek

Czwartek

 

14.30-18.30

                                                                                                                            

                              

Dyżury specjalistów od stycznia 2021 r.

Poszczególne działania

Miesiąc

Dzień miesiąca

Dzień  tygodnia

Godzina

Uwagi

Forma Kontaktu

 

TERAPEUTA

UZALEŻNIEŃ

Zbigniew Sondaj

- prowadzenie indywidualnego                i grupowego wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych

·          

·          

·          

·          

·          

Styczeń

4,11,18,25

8,15,22,29

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

 

 

 

Nr telefonu

kontaktowego

501 661 140

Luty

1,8,15,22

5,12,19,26

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

Marzec

1,8,15,22,29

 5,12,19,26

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

Kwiecień

12,19,26

2,9,16,23,30

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

Maj

10,17,24,31

7,14,21,28

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

Czerwiec

7,14,21,28

4,11,18,25

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

Lipiec

5,12,19,26

2,9,16,23,30

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

Sierpień

2,9,16,23,30

6,13,20,27

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

   Wrzesień

   6,13,20,27

3,10,17,24

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

Październik

4,11,18,25

1,8,15,22,29

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

Listopad

8,15,22,29

5,12,19,26

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

Grudzień

6,13,20,27

3,10,17,24

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

                                                                                                                                                            

Dyżury specjalistów od stycznia 2021 r.

Poszczególne działania

Miesiąc

Dzień miesiąca

Dzień  tygodnia

Godzina

Uwagi

Forma Kontaktu

 

STREETWORKER

Zbigniew Sondaj

- praca prowadzona na ulicy z osobami bezdomnymi uzależnionymi od alkoholu i środków psychoaktywnych

·          

·          

·          

·          

·          

Styczeń

1-31

 

 

 

 

 

Nr telefonu

kontaktowego

501 661 140

Luty

1-28

 

 

Marzec

1-31

 

 

Kwiecień

1-30

 

 

Maj

1-31

 

 

Czerwiec

1-30

 

.

Lipiec

1-31

 

 

Sierpień

1-31

 

 

   Wrzesień

1-30

 

 

Październik

1-31

 

 

Listopad

1-30

 

 

Grudzień

1-31