c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_01_RediscoveringEurope.eu_OK_RGB_1.1_orizzontale.jpg

Gmina Miejska Bolesławiec wspólnie z 6 miastami europejskimi realizuje projekt “Rediscovering Europe by feeling european citizens again” w ramach programu Unii Europejskiej Europa dla Obywateli.

 

W 2019 roku Bolesławiec oraz pozostali partnerzy projektu Bergerac (Francja), Byala (Bułgaria), Daugavpils (Łotwa), Faenza (Włochy), Schwäbisch-Gmünd (Niemcy) oraz Talavera de la Reina (Hiszpania) przeprowadzili w swoich miastach badania sondażowe dotyczące postrzegania Unii Europejskiej przez jej obywateli. Wyniki zostały zaprezentowane podczas konferencji w kwietniu 2019. Są one także dostępne na stronie projektu: Wyniki 2019

Epidemia wirusa Sars-Cov2, która dotarła do Europy w 2020 roku, niesie za sobą znaczące skutki społeczne oraz ekonomiczne, a także wpływa na pracę międzynarodowych zrzeszeń państw takich jak Unia Europejska. W związku z tym partnerzy projektu zdecydowali o powtórzeniu badania sondażowego, do którego dodano pytania dotyczące aktualnego kontekstu epidemicznego. Ponowna realizacja ankiety pozwoli na porównanie wyników z okresów przed i w trakcie pandemii.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety, która jest anonimowa. Zajmuje to zaledwie kilka minut i pomoże w realizacji celów projektu. Badanie jest dostępne tutaj: Ankieta 2021 . Ankieta będzie dostępna do końca lutego 2021.

Idea projektu „Rediscovering Europe by feeling european citizens again” narodziła się we włoskim mieście Faenza, które w 2018 roku obchodziło 50. rocznicę otrzymania Nagrody Europy, przyznanej temu miastu w 1968 roku przez Radę Europy za działania propagujące wartości wspólnoty europejskiej. Bolesławiec nawiązał współpracę z miastem Faenza - jednym z najważniejszych europejskich ośrodków ceramicznych- w 2009 roku. Projekt „Rediscovering Europe by feeling european citizens again”  ma na celu:

  • uwrażliwienie dorosłych obywateli i młodzieży na wartości europejskie,
  • promowanie lepszej znajomości instytucji i polityk UE, a także przywilejów obywateli Wspólnoty,
  • uczynienie Unii Europejskiej bardziej zrozumiałą i bliższą dla jej obywateli,
  • podkreślenie roli stowarzyszeń młodzieżowych i grup nieformalnych zajmujących się tematyką UE