c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_01_kutuowa_zabytki-114.jpg

Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic M. Kutuzowa - 1 Maja.

Opracowanie planu obejmuje obszar o powierzchni 0,11 ha, oznaczony w obecnym planie jako teren usług publicznych. Zmiana ustaleń planu dotyczy terenu będącego własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec, na którym zlokalizowane są obecnie budynki Muzeum Ceramiki. Nowe zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczą na tej nieruchomości zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Warto przypomnieć, że w budynku przy ul. Kutuzowa 14 funkcjonuje Dział Historii Miasta. Funkcja ta będzie utrzymana do czasu przeniesienia zbiorów do pałacu Pücklera przy ul. Zgorzeleckiej, który zostanie zaadaptowany na nową siedzibę Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Gmina Miejska Bolesławiec otrzymała dofinansowanie na przebudowę budynku przy ul. Zgorzeleckiej dla potrzeb Muzeum Ceramiki  w ramach projektu „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych”. Całkowita wartość projektu 19 994 046,98 zł, przyznana kwota dofinansowania 15 108 099,97 zł. W połowie stycznia 2021 roku Gmina Miejska Bolesławiec ogłosiła przetarg na realizację tego zadania.