c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_01_zabytki2.jpg

W tym roku pięć kamienic uzyska dofinasowanie z budżetu miasta Bolesławca na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

 

27 stycznia 2021 r. Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta w łącznej wysokości 500 tys. zł. Do udzielenia dotacji wytypowano pięć wniosków,  które spełniają wymogi formalne i merytoryczne. Wnioski zostały złożone przez wspólnoty mieszkaniowe.

Zaplanowane dotacje dotyczą remontów elewacji kamienic przy ulicach: Kutuzowa 10, Kubika 12, Kubika 13, Willowej 13, Karola Miarki 24.

Prace renowacyjne przeprowadzane będą pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dotacje na dofinansowanie robót remontowych w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków  przyznawane są od 2005 r. Dotychczas przyznano 79 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków .