c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_12_IMG_6002.jpg

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec na 2021 r.”.

 

Konsultacje mają na celu zebranie od mieszkańców Miasta Bolesławiec propozycji i opinii, odnośnie przedmiotu konsultacji.

Materiał informacyjny oraz formularz konsultacyjny będą dostępne:

Uwagi i wnioski do projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec na 2021 r.”, mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41, 59-700 Bolesławiec lub Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, 59-700 Bolesławiec,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2021 r.

Po upływnie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane propozycje  i opinie oraz:

  • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
  • przesyłane w innej formie niż na formularzu konsultacji.

 

Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Gmina Miejska Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu ul. Rynek 41 reprezentowana przez Prezydenta Miasta Bolesławiec.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się   z Inspektorem Ochrony Danych, Panią Katarzyną Cieślą (kontakt: Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41, 59-700 Bolesławiec, telefon 75  645-64-53, kom. 538 052 480, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego i rozpatrzenia wniosku jak również w celu archiwizacji. 

Podstawę prawną stanowią przepisy art.  6 ust 1 lit. a) i c) ogólnego rozporządzenia o ochranie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wnioskodawcy przysługuje prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych tj.: numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej. Wycofanie zgody nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzanych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia wniosku w oparciu o przepisy prawa.

Ogłoszenie

Projekt Uchwały

Formularz do konsultacji społecznych