c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_01_lubanska_lubanska-113.jpg

Samorząd miejski udziela pomocy finansowej Powiatowi Bolesławieckiemu na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowań drogi powiatowej 2273D - ul. Lubańska z ulicą Garncarską oraz Śluzową i Leśną w Bolesławcu”.

W budżecie miasta Bolesławca zabezpieczono 500 tys. zł na wykonanie tego zadania. Szczegółowe warunki określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec a Powiatem Bolesławieckim. Przebudowa została zaplanowana na lata 2020-2021.