c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_01_kutuzowa-222.jpg

W Bolesławcu powołana została Rada Muzeum działająca przy Muzeum Ceramiki.  W skład Rady Muzeum weszli: 1. Zdzisław Abramowicz, 2. Barbara Banaś, 3. Janina Bany-Kozłowska, 4. Stanisław Firszt, 5. Jan Leon Stasiak, 6. Grzegorz Strauchold.

 

Zdzisław Abramowicz – znany regionalista, autor szeregu artykułów i publikacji o historii Bolesławca i regionu, współtwórca wielu projektów realizowanych przez Dział Historii Miasta bolesławieckiego Muzeum.

Barbara Banaś, dr historii sztuki, kustosz dyplomowany w Dziale Ceramiki i Szkła Współczesnego i od 2014 roku zastępca dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Zajmuje się zagadnieniami rzemiosła artystycznego XX wieku i współczesnego designu, kuratorka i współorganizatorka wielu wystaw poświęconych polskiemu wzornictwu. Autorka wielu publikacji poświęconych historii polskiego wzornictwa, m.in.: „Krystyna Cybińska” (2008), „Zbigniew Horbowy” (2009), „Secesja wrocławska” (2009), „Polski New Look. Ceramika użytkowa lat 50. i 60.” (2011), „Ludwik Kiczura” (2013), „Wytwórnia Wyrobów Ceramicznych «Steatyt»” (2014), „W pogoni za kolorem. Szkło Jerzego SłuczanOrkusza” (2019).

Janina Bany-Kozłowska – absolwentka PWSSP we Wrocławiu (Wydział Ceramiki), zajmuje się rzeźbą, ceramiką unikatową i użytkową. Od 1974 roku pracowała jako projektantka, a w latach 1987-2019 jako główny projektant w Zakładach Ceramicznych „Bolesławiec”, gdzie stworzyła ponad 1600 wzorów form. Wielokrotna uczestniczka Międzynarodowych Plenerów Ceramiczno - Rzeźbiarskich w Bolesławcu.

Stanisław Firszt rekomendowany przez Stowarzyszenie Muzealników Polskich, Oddział Dolnośląski. Stanisław Firszt jest z wykształcenia archeologiem, od czterdziestu lat muzealnikiem i muzeologiem, z dużym doświadczeniem i dorobkiem naukowym. Przez ponad 20 lat pełnił funkcję dyrektora Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Jest regionalistą i popularyzatorem dziejów Śląska (ponad 350 prac i artykułów drukowanych i ok. 1000 artykułów na portalach internetowych). Jest członkiem wielu towarzystw i stowarzyszeń, m.in.: Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego w Jeleniej Górze, Towarzystwa Miłośników Archeologii we Wrocławiu, Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy, Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry oraz członkiem redakcji czasopism: „Przyroda Sudetów” i „Rocznik Jeleniogórski”. Obecnie pełni funkcję dyrektora Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze.

Jan Leon Stasiak rekomendowany przez Bolesławieckie Towarzystwo Kolekcjonerskie. Jan Leon Stasiak jest wieloletnim pasjonatem historii regionu bolesławieckiego oraz kolekcjonerem antyków z uwzględnieniem dawnej ceramiki bolesławieckiej. Od lat współpracuje z Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. W obszarze jego aktywności znajduje się ochrona kultury materialnej ziemi bolesławieckiej oraz badanie i popularyzacja historii tego regionu. Jan Leon Stasiak był również jednym z założycieli Bolesławieckiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów i Miłośników Historii Miasta, pełniącym funkcję wiceprezesa, a obecnie jest prezesem Bolesławieckiego Towarzystwa Kolekcjonerskiego.

Prof. zw. dr hab. Grzegorz Strauchold rekomendowany przez Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego dr. hab. Artura Błażejewskiego, prof. UWr. Prof. Grzegorz Strauchold kieruje w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego Zakładem Historii Najnowszej i Pracownią Atlasu Historycznego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dziejów terenów przyłączonych do Polski w 1945 r. (przede wszystkim Śląska) i zamieszkującej je ludności, polskiej myśli zachodniej, geografii i kartografii historycznej, regionalistyki. Jest autorem publikacji, w tym: pięciu książek i sześciu atlasów historycznych. Pod jego redakcją naukową ukazało się kilkadziesiąt tomów. Zorganizował kilkadziesiąt konferencji naukowych. Jest członkiem szeregu rad naukowych periodyków historycznych i instytucji naukowych. Pełni – m.in. funkcję redaktora naczelnego naukowego elektronicznego periodyku historycznego „Rocznik Ziem Zachodnich”, afiliowanego przy Sieci Ziem Zachodnich i Północnych, której organem kierowniczym jest wrocławskie Centrum Historii „Zajezdnia”. W polu jego intensywnych badań naukowych znajduje się również Bolesławiec i powiat bolesławiecki.

Rada Muzeum działająca przy Muzeum Ceramiki w Bolesławcu została powołana na lata 2021-2024.