ogloszenie.png

 

Ogłoszenie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego z zakresu przedsięwzięć sportowych i kulturalnych w 2021 roku.

Na konkurs wpłynęło 25 ofert na realizację zadań publicznych za zakresu sportu
i 5 ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury. Dofinansowanie zostało przyznane na kwotę ogólną 400 200 zł zgodnie z poniższą tabelą:

 

SPORT:

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota na 2021 rok

Zadanie 1. Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia sportowego dzieci i młodzieży- mieszkańców Bolesławca, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie organizowanym przez uprawnione podmioty odpowiednie dla danej dyscypliny.

1.

Międzyszkolny Klub Sportowy Bolesłavia

ul. Spółdzielcza 2

59-700 Bolesławiec

„Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki”.

65.000 ,-

2.

Uczniowski Klub Sportowy

Football Academy Bolesławiec

ul. Kilińskiego 5A/14,

59-700 Bolesławiec

„Prowadzenie szkolenia sportowego dla zawodników UKS Football Academy Bolesławiec i ich udział w rozgrywkach DZPN Wocław w kategorii Skrzat, Żak, Orlik i Młodzik”.

33.000 ,-

3.

Bolesławieckie Towarzystwo Siatkarskie

ul. Jesionowa 25,

59-700 Bolesławiec

„Prowadzenie przez BTS Bolesławiec szkolenia sportowego w piłce siatkowej oraz uczestnictwo w młodzieżowych rozgrywkach ligowych”.

20.000 ,-

4.

Bolesławiecki Klub Sportowy „Bobrzanie”

ul. Spółdzielcza 2

59-700 Bolesławiec

„Prowadzenie przez klub BKS Bobrzanie Bolesławiec szkolenia dzieci młodzieży oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez DZPN Wrocław i podokręg Jelenia Góra”.

80.000 ,-

5.

TOP Bolesławiec

ul. Staszica 65,

59-700 Bolesławiec

„Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży- mieszkańców Bolesławca w tenisie stołowym, w tym uczestnictwo w rozgrywkach ligowych oraz turniejach”

6.000 ,-

6.

TOP Bolesławiec

ul. Staszica 65,

59-700 Bolesławiec

„Prowadzenie przez klub szkolenia sportowego dzieci i młodzieży- mieszkańców Bolesławca w BOKSIE, w tym uczestnictwo w turniejach bokserskich”.

7.000 ,-

7.

TOP Bolesławiec

ul. Staszica 65,

59-700 Bolesławiec

„Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży- mieszkańców Bolesławca w piłce siatkowej kobiet oraz udział w turniejach piłki siatkowej”.

15.000 ,-

8.

TOP Bolesławiec

ul. Staszica 65,

59-700 Bolesławiec

„Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci o młodzieży – mieszkańców Bolesławca w KARATE, w tym uczestnictwo w zawodach sportowych organizowanych przez Polską Unię Karate”

 

15.000 ,-

Zadanie 2. Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia sportowego seniorów, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie organizowanym przez uprawnione podmioty odpowiednie dla danej dyscypliny.

1.

Klub Sportowy Kolonia Bolesławiec

ul. Topolowa 24

59-700 Bolesławiec

„Szkolenie seniorów”.

11.000 ,-

2.

Bolesławiecki Klub Sportowy „Bobrzanie”

ul. Spółdzielcza 2

59-700 Bolesławiec

„Udział drużyny seniorów w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez DZPN Wrocław i podokręg Jelenia Góra”.

60.000 ,-

3.

Bolesławieckie Towarzystwo Siatkarskie

ul. Jesionowa 25

59-700 Bolesławiec

„Szkolenie sportowe i współzawodnictwo seniorskiej drużyny BTS Bolesławiec w rozgrywkach piłki siatkowej mężczyzn”.

30.000 ,-

4.

TOP Bolesławiec

ul. Staszica 65,

59-700 Bolesławiec

„Prowadzenie szkolenia seniorów w tenisie stołowym w tym udział drużyn w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez Dolnośląski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego oraz udział zawodników w turniejach krajowych i międzynarodowych ”

8.000 ,-

Zadanie 3. Organizacja jednorazowych imprez sportowych w Bolesławcu.

1.

Klub Sportowy Squashwil

ul. Śluzowa 19a/8

59-700 Bolesławiec

„Otwarte Mistrzostwa Bolesławca w Squashu”.

1.000 ,-

2.

Uczniowski Klub Sportowy

Football Academy Bolesławiec

ul. Kilińskiego 5A/14,

59-700 Bolesławiec

„Football Academy Pomaga 2021”.

2.500 ,-

3.

Uczniowski Klub Sportowy

Football Academy Bolesławiec

ul. Kilińskiego 5A/14,

59-700 Bolesławiec

„Mini Liga Mistrzów 2021”.

2.500 ,-

4.

Związek Harcerstwa Polskiego- Chorągiew Dolnośląska. Hufiec Bolesławiec im. Szarych Szeregów

ul. Komuny Paryskiej 24,

59-700 Bolesławiec

„Harcerskie biegi terenowe”.

3.000 ,-

5.

Związek Harcerstwa Polskiego- Chorągiew Dolnośląska. Hufiec Bolesławiec im. Szarych Szeregów

ul. Komuny Paryskiej 24,

59-700 Bolesławiec

„Harcerskie biegi na orientację”.

1.200 ,-

KULTURA:

Lp.

Nazwa oferenta i adres

jego siedziby

Nazwa zadania

Przyznana kwota na 2021 rok

Zadanie: Przedsięwzięcia kulturalne realizowane w Bolesławcu.

1.

Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół
w Bolesławcu,

Pl. J. Piłsudskiego 1c,

59-700 Bolesławiec

„Historia życiem pisana. 10 lat Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół”

10.000 ,-

2.

Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół
w Bolesławcu,

Pl. J. Piłsudskiego 1c,

59-700 Bolesławiec

„Kultura, tradycje, obyczaje reemigrantów z Bośni- cykl spotkań z okazji jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenia”

5.000 ,-

3.

Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja,

ul. Kościelna 3,

59-700 Bolesławiec

„Jubileuszowe XXV Bolesławieckie Dni Kultury Chrześcijańskiej 2021”

15.000 ,-

4.

Towarzystwo Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bolesławcu

ul. Bielska 5,

59-700 Bolesławiec

„Kresowe Dni Bolesławca”.

8.500 ,-

5.

Związek Harcerstwa Polskiego- Chorągiew Dolnośląska. Hufiec Bolesławiec im. Szarych Szeregów

ul. Komuny Paryskiej 24,

59-700 Bolesławiec

„Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej”.

1.500 ,-

                                              

 

                                                                                                                       
Ogłoszenie

 

Ogłoszenie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2021 roku.

 

Na konkurs wpłynęła 1 oferta na realizację zadań publicznych. Dofinansowanie zostało przyznane na kwotę ogólną 330 000 zł zgodnie z poniższą tabelą:

 

Zadanie: Udzielnie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym.

Lp.

Nazwa oferenta i adres jego siedziby

Nazwa zadania

Przyznana kwota na 2021 rok

 1.

Polski Czerwony Krzyż

Dolnośląski

Oddział Rejonowy

Al. Tysiąclecia 32D/4

59-700 Bolesławiec

Prowadzenie Schroniska dla Osób Bezdomnych- dla mężczyzn

330.000,-

Ogłoszenie

 

Ogłoszenie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego z zakresu zdrowia publicznego w 2021 roku.

Na konkurs wpłynęło 5 ofert na realizację zadań publicznych. Dofinansowanie zostało przyznane na kwotę ogólną 65.000 zł zgodnie z poniższą tabelą:

Zadanie 1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych:

Lp.

Nazwa oferenta i adres jego siedziby

Nazwa zadania

Przyznana

kwota na

2021 rok

1.

Polski Czerwony Krzyż- Zarząd Główny. Dolnośląski Oddział Okręgowy we Wrocławiu. Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego  Czerwonego Krzyża w Bolesławcu,

ul. Al. Tysiąclecia 32D/4,

59-700 Bolesławiec

„Udzielanie osobom uzależnionym i ich rodzinom pomocy psychologicznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie”.

3.000 ,-

2.

Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia NMP
i Św. Mikołaja,

ul. Kościelna 3,

59-700 Bolesławiec

„Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy profilaktyczno- środowiskowej”

30.000 ,-

3.

Stowarzyszenie Odnowa Życia

ul. Chrobrego 6/11,

59-700 Bolesławiec

„Prowadzenie działań wspierających dla osób i rodzin wychodzących z uzależnienia lub pozostających w abstynencji”.

15.000 ,-

4.

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna „Effata” przy Stowarzyszeniu Wiara-Rodzina- Życie

ul. Kubika 4,

59-700 Bolesławiec

„Prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej ”Effata” przy Stowarzyszeniu Wiara- Rodzina-Życie”

10.000 ,-

Zadanie 2. Prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii:

Lp.

Nazwa oferenta i adres jego siedziby

Nazwa zadania

Przyznana

kwota na

2021 rok

1.

Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu

1-3 Hufiec Pracy Bolesławiec

ul. Al. Tysiąclecia 51,

59-700 Bolesławiec

„WYBIERAM ŻYCIE! NIE BIORĘ!”.

7.000 ,-

 

 Ogłoszenie