c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_01_walowa_walowa-120.jpg

Z końcem roku zakończył się remont jezdni przy ul. Wałowej.

Prace remontowe wykonano na odcinku o długości 375 m - od skrzyżowania z ulicą Staszica do skrzyżowania z ulicą Graniczną. Ze względu na zły stan jezdni wykonano frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni. W ramach prac zrobione zostały m.in. nowe warstwy  bitumiczne.

Celem remontu było uzyskanie jednorodnej szerokości jezdni, poprawienie odwodnienia drogi oraz połączenie odcinków już wyremontowanych. Funkcjonujący system odwodnienia został zachowany. Droga odwadniana jest  poprzez wpusty uliczne podłączone do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej. Wykonawcą robót jest Sudeckie Przedsiębiorstwo  Robót Drogowych z Jeleniej Góry. Wartość  zadania wynosi 266 024 zł. Środki pochodzą z budżetu miasta Bolesławca.