c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_02_styczen_21-251.jpg

W związku z opadami śniegu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom, przypominamy zarządcom oraz właścicielom i administratorom posesji o konieczności uprzątnięcia śniegu i lodu z chodników przylegających do ich nieruchomości.

 

Obowiązek taki nakładają przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały nr XXIII/267/2020 Rady Miasta Bolesławiec w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec.

Właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są odpowiedzialni, pod groźbą kar, za:

- usuwanie zalegającego na dachach śniegu i lodu, uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych bezpośrednio wzdłuż nieruchomości oraz

- usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości.

Zaniedbanie tych obowiązków jest wykroczeniem zagrożonym grzywną zł lub skierowaniem do sądu wniosku o ukaranie. Funkcjonariusze Straży Miejskiej będą sprawdzać, czy osoby odpowiedzialne stosują się do przepisów.