c_200_140_16777215_0_0_images_ikony_goloszenie.jpg

Ogłoszenie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego 

w 2021 roku p.n.:

 

„Ekologia  i  ochrona  zwierząt  oraz ochrona  dziedzictwa  przyrodniczego  –  poprawa bytowania wolno żyjących  zwierząt

(w szczególności kotów) na terenie miasta Bolesławiec”

Zadanie obejmuje działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, objęcie ochroną i otoczenie opieką m.in. poprzez:

  • opiekę lekarsko – weterynaryjną wolno żyjących kotów wymagających leczenia,
  • zakup, pozyskiwanie i rozprowadzanie karmy (jesień – zima),
  • znajdowanie domów tymczasowych dla kotów wolno żyjących,
  • sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów.

 

Lp.

Nazwa podmiotu / Tytuł zadania

Kwota powierzenia

1.

Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom w Bolesławcu  

„Ekologia  i  ochrona  zwierząt  oraz ochrona  dziedzictwa  przyrodniczego  –  poprawa bytowania wolno żyjących  zwierząt  na terenie miasta Bolesławiec”

 

50 000,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

            Powyższa oferta wpłynęła na konkurs w terminie (do 7.01.2021 r.). Rozpatrzenie oferty odbyło się 22.01.2021 r., spełniała ona wymogi formalne  i merytoryczne.

   Ogłoszenie